tehovcz

Stočné v lokalitě Hačalka - změna provozovateleUpozorňujeme vlastníky všech nemovitostí připojených na kanalizaci v lokalitě Hačalka, že od 1.1.2022 je provozovatelem kanalizačního řadu na Hačalce obec Tehov. Smlouvy s odběrateli budou uzavírány v průběhu následujících týdnů, fakturace stočného bude vázána na odečty vodoměrů v polovině tohoto roku.

Cena stočného pro celou obec Tehov je stejně jako v loňském roce 35,47 Kč/m³ bez DPH. Pro lokalitu Hačalka budou k této ceně připočteny náklady na provoz místní přečerpávací soustavy ve výši 34,17 Kč/m³ bez DPH. Celková výše stočného pro lokalitu Hačalka tedy je pro letošní rok 69,64 Kč/m³ bez DPH.

Při orientačním přepočtu na základě směrných čísel produkce odpadních vod na osobu a rok dle § 19 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích to vychází na cca 2760,- Kč na osobu a rok včetně 10% DPH. Stočné bude nicméně stanoveno na základě měřené spotřeby vody dle informací z odečtů prováděných provozovatelem vodovodu.

Náklady na provoz místní přečerpávací soustavy byly stanoveny jednak na základě podkladů poskytnutých stávajícím vlastníkem (Falco Prim s.r.o.) a dosavadním provozovatelem (1.SčV, a.s.), jednak na základě konzultace s odborným dozorem a provozovatelem obecní kanalizace a ČOV.

Do nákladů na provoz lokality Hačalka se mimo jiné propíší vstupní náklady na drobné úpravy systému, doplnění řízení čerpacích jímek a nákup záložních prvků, přesto se nám cenu nákladů na stočné pro tuto lokalitu podaří již v tomto roce snížit o více než 1100,- Kč na obyvatele a rok (při uvažovaném běžném odběru vody dle směrných čísel).

Společnost 1.SčV, a.s. podle našich informací ukončila provozování kanalizace v lokalitě Hačalka oznámením krajskému úřadu ke konci roku 2021. Případné výzvy k úhradám plateb a záloh za stočné ze strany 1.SčV, a.s. v roce 2022 proto nelze považovat za relevantní (neplaťte).


30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

652066