tehovcz

Aktuality


Štítky:
Varování před padajícími stromy

Obecní úřad Tehov upozorňuje občany obce, že v lesích není v těchto dnech bezpečno. Důvodem je nedělní větrná kalamita a zvýšené nebezpečí pádu stromů.

VSTUP DO LESA POUZE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

Dobrovolní hasiči celou neděli průběžně odstraňovali padlé větve i celé stromy v katastru obce a pracovali na zprůjezdnění krajských i místních komunikací.

Pracovníci Technických služeb Tehov procházejí v těchto dnech oblasti veřejné zeleně ve správě obce a postupně zajišťují a odstraňují vichřicí poškozené (prasklé a nalomené) stromy hrozící pádem. Nicméně valná většina lesů v našem katastru není v majetku obce a je proto na jejich majiteli a správci případné škody v porostech odstranit. Vzhledem rozsahu škod nelze očekávat nápravu ihned, proto dbejte zvýšené opatrnosti.Kalamitní stav ukončen + poděkování

Milí sousedé,

včera, když jsem si po úředních hodinách okolo půl deváté večer fotil na návsi romanticky zasněženého sv. Jana Nepomuckého, Tehov pohasnul. Dnes jsem si vyfotil podobně zasněžené vedení vysokého napětí na Hůře krátce před tím, než se Tehovská rozvodná síť po komplexním zásahu servisních techniků opět probudila k životu. Mezi pořízením těchto dvou fotografií uplynulo téměř 24 nám všem nepříjemně dlouhých hodin.

Jan Nepomucký, Svatojánská náves, Tehov, 2016/02/29 20:27 Tehovská Hůra, porušené vedení VN, 2016/03/01 18:15

Rád bych touto cestou poděkoval všem spolupracovníkům a občanům, kteří přispěli k plynulému průběhu krizové situace, zejména

  • naší tehovské Jednotce sboru dobrovolných hasičů Tehov, jmenovitě Martinu Šindelářovi, Matěji Mošovi, Josefu Dvořákovi ml. a Pavlovi Dvořákovi za průběžné a vytrvalé práce na odstraňování spadaných větví a stromů v našem i sousedních katastrech,
  • pracovníkům Technických služeb Tehov za neúnavné odklizení kalamitních přívalů sněhu, jmenovitě Danu Kazimourovi, Filipu Jansovi a Růženě Laverové,
  • zaměstnancům ČOV Tehov, panu Václavu Zimovi a Rudolfu Kupcovi za okamžité reakce a včasné zavedení operativních opatření na tehovské čistírně odpadních vod,
  • zaměstnancům Farmy Tehov, za údržbu místních komunikací,
  • pracovníkům společnosti I.T.V. CZ s.r.o., která provozuje naši vodovodní soustavu, jmenovitě panu Richardu Erbenovi a především panu Jiřímu Antošovi, za informace o stavu infrastruktury a především za pomoc při lokalizaci technické čety ČEZ Distribuce, a.s., při čemž byl nezištně nápomocen i pan Jaroslav Skobla st., kterému tímto patří také náš dík,
  • zaměstnancům společnosti ČEZ Distribuce, a.s., kteří po celou dobu intenzivně pracovali a v tuto chvíli i nadále pracují po celém regionu na odstranění takřka nekonečného seznamu závad na energetické soustavě, také operátorkám dispečinku ČEZ, jejichž psychická odolnost vůči nátlaku poptávky po neexistujících informacích je obdivuhodná :) ,
  • a především všem svým tehovským sousedům za trpělivost, klidný přístup a nezištnou pomoc nejen hlášením výjimečných situací a nedostatků.

Máme za sebou přestupný den, který si zřejmě budeme dobře pamatovat. :)

Díky a dobrou noc Vám všem.

David Hlouch
starosta obceVýpadek elektrické energie / kalamitní stav

Podle aktuálních informací ČEZ Distribuce, a.s. vyhlásila kalamtní stav. Ve Středčeském kraji řeší cca 1200 poruch, nejhůře jsou postiženy okresy Příbram (672 poruch) a Benešov (479 poruch). V okrese Praha - východ, kam patří Tehov, evidují energetici 48 poruch.

Identifikace poruch a vyhodnocení situace v Tehově je podle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. komplikovaná, protože byla na dnešní den plánována odstávka sítě. Až do 16:00 tedy nebudeme vědět, v jakém stadiu je odstranění poruchy.

Prosíme o nahlášení spadlých větví a stromů (tel. 725 945 446, David Hlouch, starosta obce), snažíme se je průběžně za pomoci naší jednotky SDH odstraňovat.

Prosíme také o případné nahlášení nedostatků při odklizení sněhu z místních komunikací a chodníků (tel. 725 848 121, p. Kazimour, Technické služby Tehov).

V souvislosti s odklizením sněhu nenechávejte auta na chodnících a v profilu komunikací. Děkujeme za pochopení.

O dalším vývoji se vás budeme snažit informovat.

David Hlouch
starosta obce
2. 10. Olívie, Oliver

Zítra: Bohumil

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 360

Návštěvnost stránek

619963