tehovcz

Aktuality


Štítky:

Stočné v lokalitě Hačalka - změna provozovatele

Upozorňujeme vlastníky všech nemovitostí připojených na kanalizaci v lokalitě Hačalka, že od 1.1.2022 je provozovatelem kanalizačního řadu na Hačalce obec Tehov. Smlouvy s odběrateli budou uzavírány v průběhu následujících týdnů, fakturace stočného bude vázána na odečty vodoměrů v polovině tohoto roku.

Cena stočného pro celou obec Tehov je stejně jako v loňském roce 35,47 Kč/m³ bez DPH. Pro lokalitu Hačalka budou k této ceně připočteny náklady na provoz místní přečerpávací soustavy ve výši 34,17 Kč/m³ bez DPH. Celková výše stočného pro lokalitu Hačalka tedy je pro letošní rok 69,64 Kč/m³ bez DPH.

Při orientačním přepočtu na základě směrných čísel produkce odpadních vod na osobu a rok dle § 19 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích to vychází na cca 2760,- Kč na osobu a rok včetně 10% DPH. Stočné bude nicméně stanoveno na základě měřené spotřeby vody dle informací z odečtů prováděných provozovatelem vodovodu.

Náklady na provoz místní přečerpávací soustavy byly stanoveny jednak na základě podkladů poskytnutých stávajícím vlastníkem (Falco Prim s.r.o.) a dosavadním provozovatelem (1.SčV, a.s.), jednak na základě konzultace s odborným dozorem a provozovatelem obecní kanalizace a ČOV.

Do nákladů na provoz lokality Hačalka se mimo jiné propíší vstupní náklady na drobné úpravy systému, doplnění řízení čerpacích jímek a nákup záložních prvků, přesto se nám cenu nákladů na stočné pro tuto lokalitu podaří již v tomto roce snížit o více než 1100,- Kč na obyvatele a rok (při uvažovaném běžném odběru vody dle směrných čísel).

Společnost 1.SčV, a.s. podle našich informací ukončila provozování kanalizace v lokalitě Hačalka oznámením krajskému úřadu ke konci roku 2021. Případné výzvy k úhradám plateb a záloh za stočné ze strany 1.SčV, a.s. v roce 2022 proto nelze považovat za relevantní (neplaťte).Uzavření úřadu ve středu 7. 7.

Z důvodu dovolených jsou ve středu 7. 7. 2021 zrušeny úřední hodiny OÚ Tehov (v pondělí 5. 7. zavřeno rovněž, státní svátek). Děkujeme za pochopení.

Platby stočného provádějte především bezhotovostně, v tuto chvíli byste měli mít všichni v e-mailové/poštovní schránce fakturu za rok 2021. Děkujeme za spolupráci.

Shromaždiště odpadů Tehov je 7.7. otevřeno v běžném provozu (st 8-10h).Stočné pro rok 2021, rozpočtová opatření 4/2020, 1/2021 a návrh rozpočtového výhledu

Na úřední desce byly zveřejněny následující dokumenty

Dokumenty najdete také v příslušných sekcích webu: rozpočet a stočné.Fakturace stočného

Vážení odběratelé, dle Vašich ohlasů zjišťujeme, že mnohým z Vás dorazila e-mailem faktura na stočné poškozená, nečitelná. Odesílali jsme přilohu ve formátu pdf, ale ukazuje se, ze v některých případech kombinace operačního systému a poštovního klienta se mail pokazí a přílohu odpojí (winmail.dat není příloha, kterou jsme rozesílali). Po otevření mailu na jiném zařízení vše normálně funguje.

V případě, že se Vám fakturu nepodařilo zobrazit, prosím napište zprávu, obratem odešleme fakturu jiným poštovním programem. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
Za OÚ Tehov, Kateřina Ruszová
 


Platba stočného - registrace e-mailové adresy

DĚKUJEME VŠEM OBYVATELŮM OBCE, KTEŘÍ SE JIŽ ZAREGISTROVALI k elektronické fakturaci stočného: http://www.tehov.cz/fakturace-stocneho, a pomáhají nám tak ušetřit pár set zbytečných papírů a obálek ročně.

Upozorňujeme, že tato registrace NEPLATÍ pro obyvatele lokality Hačalka

V lokalitě Hačalka neprovozuje kanalizaci a nevybírá stočné obec Tehov. Není třeba, abyste se registrovali k zasílání faktur od obce e-mailem. Prosíme, aktualizaci počtu osob zasílejte Vašemu provozovateli, který Vám zasílá faktury.

Vlastníkem provozně související tlakové kanalizace v lokalitě Hačalka je společnost FALCO PRIM s.r.o. (IČ 25782070), provozovatelem je pak podle našich informací společnost 1.SčV, a.s., provoz Říčany, která také vybírá od připojených obyvatel stočné. Obec Tehov na základě platné smlouvy se společností FALCO PRIM s.r.o. řádně likviduje odpadní vody předané z lokality Hačalka do kanalizačního řadu obce, přičemž příslušné finanční plnění za tuto službu je upraveno výše uvedenou smlouvou. Do vyúčtování stočného obyvatel Hačalky se likvidace odpadních vod na obecní ČOV promítne ve stanovené výši 34,86 Kč bez DPH za kubík

Pro podrobnější informace se obracejte na společnosti FALCO PRIM s.r.o. a 1.SčV, a.s.Platba stočného - prosba o registraci e-mailové adresy

Úhrada stočného 2020 proběhne bezhotovostně na základě faktury, kterou vystaví obecní úřad na začátku června. Fakturu Vám rádi zašleme na Vaši e-mailovou adresu, podmínkou je její registrace na webu obce v jednoduchém formuláři, kde rovněž můžete on-line nahlásit změny.
Registrace k elektronické fakturaci stočného: http://www.tehov.cz/fakturace-stocneho

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE JIŽ REGISTROVALI!

Dále vyzýváme živnostníky k uzavření nových smluv s obcí o odvádění odpadních vod odpovídajících platné legislativě. Cena stočného za provozovnu s jedním až dvěma zaměstnanci na směnu odpovídající směrným číslům spotřeby je často nižší, než je platba paušální částkou 2100,- Kč ročně za provozovnu. K uzavření smluv kontaktujte obecní úřad ou@tehov.cz.
18. 4. Valérie

Zítra: Rostislav

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

646362