tehovcz

Aktuality


Štítky:

Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod

Na úřední desce obce bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy, kterým se zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Říčany pro účely zalévání hřišť, zahrad a trávníků, napouštění nádrží a bazénů, mytí aut apod. Voda ze studní by měla být využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu.Pojmenování ulic a lokalit

Zastupitelstvo obce Tehov oznamuje, že v souladu s § 28 zákona č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích, na svém zasedání dne 18. 12. 2017  usnesením č. 12/31/2017  odsouhlasilo v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 „Zásady tvorby uličního názvosloví“  3 nové názvy ulic a lokalit.

Schválené názvy zveřejňuje formou veřejné vyhlášky (přímý odkaz) na Úřední desce a na webu obce Tehov. Po uplynutí 15 denní lhůty budou nové názvy ulic zadány do Registru územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN. Po provedení změny v Registru (RÚIAN), budou nové názvy ulic zavedeny ve všech registrech státní správy.

Občané s trvalým pobytem na č.p/č.ev. v nově pojmenované ulici/lokalitě si pak mohou zažádat o vystavení nového občanského průkazu. Vystavení občanského průkazu z důvodu nových názvů ulic je zdarma.Tehovská pouť 25. 6. 2016 - úplná uzavírka pozemní komunikace (Svatojánská náves)

Na úřední desce obce bylo zveřejněno rozhodnutí MěÚ v Říčanech, odbor dopravy a související veřejná vyhláška , kterou se oznamuje úplná uzavírka pozemní komunikace III.třídy č. III/2013 (Svatojánská náves) z důvodu konání kulturní akce "Tehovská pouť" a to v den jejího konání - sobota 25. 6. 2016.Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy

Obecní úřad v Tehově v souladu s ustanovením §25, odst. 2.zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02. Do plného znění opatření obecné povahy lze nahlédnout na elektronické úřední desce obce nebo na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska .

Písemnost je v listinné podobě dostupná k nahlédnutí na Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.
22. 5. Emil

Zítra: Vladimír

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

651269