tehovcz

Aktuality


Štítky:

Mimořádná opatření svozové firmy, aneb zacházejte s odpady opatrně

Prosíme respektujte mimořádná opatření svozové firmy ohledně zvýšené hygieny, vydaná v souvislosti se šířením koronaviru. Směsný odpad dávejte do zavázaných pytlů, dezinfikujte víko nádoby. Tříděný odpad vyhazujte v rukavicích. Chraňte tak sebe, své sousedy i zaměstnance svozové firmy.  První nakažení jsou i v naší obci.

Minimalizujte vznik odpadů. Svoz pytlů mimo nádoby dočasně nebude probíhat. Nádoby vystavujte v předvečer, svoz probíhá v neobvyklé časy a v nouzovém režimu. Podrobnější informace a přijatá opatření ZDE.

Bohužel z důvodu nouzového stavu a zákazu vycházení jsou do odvolání ZRUŠENY mobilní svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu (původně plánované na konec dubna).

Rovněž jsme nuceni ZRUŠIT jarní brigádu Čistý Ladův kraj (plánovanou na 4.4.). Pokud se při svých procházkách v přírodě přeci jen rozhodnete odpad sbírat a nevejde se do Vaší popelnice (nebo ho prostě dál neunesete), prosím kontaktujte p. Kazimoura z Technických služeb Tehov (tel. 725 848 121) a popište mu, kde (u cesty) jste pytel s nasbíraným odpadem zanechali.
Děkujeme všem, kteří už takto pomáhají!

V případě dotazů, nebo chcete-li nás informovat o černé skládce, volejte pí. Ruszovou (731 811 017).

Děkujeme všem.Roušky - možnost objednání v Juuu.dekorace v Říčanech

Sdílíme možnost objednat si roušku v dílně Juuu.dekorace v Říčanech vedle Komerční banky.
Cena za 2ks je 75 Kč. 

Jestli můžete a takto si roušku obstaráte, odlehčíte našemu týmu dobrovolníků, který šije pro nejpotřebnější.

Pokud jste u nás objednali a domluvíte se v Říčanech (nebo jinde), prosíme o info, abychom Vás vyškrtli ze seznamu).


Děkujeme za solidaritu a pochopení.

89909125_2475852135853884_1596071303880638464_o.jpg

JUUU DEKORACE

17.listopadu 51/1
25101 Ricany
 
Highlights info row image
721 680 351
 

ROUŠKY
Po mocné ráně mezi oči, kterou jsme všichni utrpěli v podobě koronaviru, se na nás všechny hrne vlna obrovské solidarity jako psychické podpory nejen pro všechny nemocné, ale především i pro lékaře, ošetřovatele, sociální pracovníky, prodavače v obchodech potravin či lékárnách a mnohé další.
Všichni, kdo mají stroje a ruce věnují veškerý svůj čas a energii a šijí roušky pro všechny, kterým by aktuálně mohly pomoci.
Roušky jsou k dispozici byť samozřejmě v omezeném množství i u nás v obchodě.
Prosím Vás, lidi, když už si roušku, do které někdo vložil energii někde vezmete, NOSTE JI ... lépe řečeno bez ní nikam nechoďte, jinak to nemá smysl.
Standardní látkovou roušku stačí pak vyprat na 60st. anebo propařit řádně žehličkou a můžete ji opět použít druhý den.
Neberte a nenakupujte vše, co Vám přijde pod ruku, ale jen takové množství, které opravdu potřebujete a následně vše vědomě užijte k danému účelu.
Děkujeme, že si vážíte práce druhých, ale bezesporu i zdraví nás všech.

POZOR:

Naši milí, to je tedy rouškové nadělení! Ač se 2 šikovné kolegyně snaží seč mohou a od rána u nás stroje jedou, nejsme schopné stihnout vaše poptávkové tempíčko.

????Takže, prosím, kdo chce roušku, pište nutně potřebný počet do komentářů níže a my Vám dáme vědět, kdy můžete vyzvednout ????.

Cena roušky - bohužel nejsme bezední a tak z provozních důvodů ustupujeme ode dnešního dne od poskytování roušek zdarma (zdarma platí pouze pro potřebné v nemocnici a domově seniorů) a pokud si přijdete pro roušku do našeho obchodu, pak stanovujeme částku za 2ks roušky 75,- Kč, děkujeme za pochopení.

Děkujeme ❤️

PS: dobrá rada na závěr - pokud máte doma levandulovou silici - jedna malinká kapička do roušky - úžasný antiseptický účinek a uvolnění mysli ????Potřebujete roušky? Ozvěte se nám!

Pokud máte potíž, zajistit pro sebe nebo
někoho ve svém okolí dostatek roušek,
ozvěte se nám, prosím.

Ve spolupráci s dobrovolníky šijeme roušky
a potřebujeme vědět, kolik jich bude potřeba.

Děkujeme. :)Vládní opatření: povinné roušky, omezení pohybu a rezervace vstupu do prodejen pro seniory

Na úřední desce jsme zveřejnili další krizová opatření vlády ČR.

Z hlavních bodů jde od dnešní půlnoci o dvě hlavní nové povinnosti:

 • nosit všude ochranu dýchacích cest
 • pro všechny mladší 65 let, zákaz vstupovat do prodejen potravin v čase mezi 10:00 a 12:00

Výňatek z usnesení (originál najdete na úřední desce):

Vláda
I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby. Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 podle bodu:
a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými),
b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
c) I/f druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých),
d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích)
se na tyto osoby nevztahují;

III. upozorňuje, že na osoby uvedené v bodě II. tohoto usnesení platí všechna opatření vyplývající ze všech dalších usnesení (zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest);

IV. nařizuje všem osobám uvedeným v bodě II. tohoto usnesení (pendleři) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19.

Vláda s účinností ode dne 19. března 2020 od 00:00 hod.
mění bod I/3 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, který nově zní:
„3. se platnost povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a krátkodobého schengenského víza za účelem zaměstnání, které byly vydány přede dnem vyhlášení tohoto opatření a jejichž platnost uplyne maximálně 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu, prodlužuje tak, že skončí uplynutím doby 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu; toto opatření platí za podmínky, že zaměstnavatel s cizincem sjedná prodloužení základního pracovněprávního vztahu, na jehož základě bylo příslušné oprávnění vydáno, a to tak, aby tento základní pracovněprávní vztah trval po dobu platnosti oprávnění prodlouženého tímto opatřením,“.

Vláda
zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů
a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.Vzkaz kocoura Mikeše

A vzkazuje nám Mikeš a spol.: "Hlavně se toho korónaviru nebojte, pomáhejte si, buďte ohleduplní, nestyďte se a chraňte sebe i ostatní - bude to za námi dřív, než jsem se onehdá vrátil ze světa!" :)

lada mikes ferda korona1.png


Uzavření kompostárny Struhařov pro veřejnost

Dovoluji si Vás informovat o uzavření  kompostárny Struhařov pro veřejnost a dovoz BIO odpadu Vašimi prostředky s okamžitou platností.

Nadále bude však kompostárna v provozu pro FCC  tzn, že budou vyváženy biopopelnice  obcím, se kterými má obec Struhařov smluvní vztah.

Nadále budou naše TS zajišťovat občanům a partnerským obcím kontejnerový svoz.

Pravidelné svozy zahajujeme 31.3.2020.

Opatření je  vydáváno s ohledem na aktuální  nařízení vlády ČR a platí do odvolání.

Děkujeme za pochopení,
Pavel Dlouhý, Technické služby Obce StruhařovRozhodnutí hejtmanky o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků

Na úřední desce bylo zveřejněno rozhodnutí hejtmanky

zakazující

od dnešního dne 18.3.2020 od 18:00

na území Středočeského kraje

vstup pobyt a pohyb osob bez ochranných prostředků dýchacích cest

(roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny)

do 

 • prostředků veřejné hromadné dopravy a taxislužby
 • provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu
 • sociálních zařízení
 • zdravotnických zařízení a lékáren
 • sídel orgánů veřejné moci
 • správních orgánů
 • integrovaného záchranného systému
 • školských zařízení
 • pošt

sčk roušky.jpg

---

Sdělení obce Tehov:

Doporučujeme však všem občanům nad rámec tohoto nařízení nosit roušky všude včetně veřejných prostranství
a začít s nošením roušek ihned.

Pokud roušky nemáte a nemáte ani možnost si je vyrobit,
ozvěte se nám, pomůžeme.

Pokud roušky vyrábíte nebo umíte vyrobit, dejte nám prosím vědět, pomůžeme s distribucí potřebným.

DĚKUJEME!Rozhodnutí hejtmanky o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

Na úřední desce bylo zveřejněno rozhodnutí hejtmanky o vykonávání péče o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníků ozbrojených sil anebo pedagogických nebo nepedagogických pracovníků určené školy nebo školského zařízení.

péče o děti krizových pracovníků 2.jpg

péče o děti krizových pracovníků.jpg96. - 97. usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Na úřední desce jsme zveřejnili další aktuální vládní nařízení.

Zdůrazňujeme usnesesení č. 98, kde už také vláda

I. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;

II. nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání
základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

V tom kontextu znovu prosíme všechny potřebné, zejména seniory, kdo potřebují jakoukoliv pomoc, kontaktovali obecní úřad.

Dnes budeme v obci roznášet tištěný informační leták cílený primárně na seniory, nicméně pokud víte o někom, kdo pomoc potřebuje (a zdráhá se třeba o pomoc ozvat), dejte nám prosím vědět.

Současně důrazně apelujeme, abychom všichni při cestách do veřejných prostranství používali ochranu obličeje (roušky, šátky přes nos i ústa) a důsledně dodržovali hygienu rukou. Významně se tak snižuje riziko šíření nákazy a ochráníme tím životy všech, které nemoc ohrožuje nejvíce.

Děkujeme!Omezení provozu zákaznického centra I.T.V. CZ s.r.o.

omezení provozu zákaznického centra ITV koronavirus.jpg

ITV Sdělení provozovatele Koronavir.pdf
30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

652047