tehovcz

Aktuality


Štítky:

Pozvánka do Všestar na výstavu drobného zvířectva 26. a 27. září

Výstava Všestary 2020.jpgOznámení o době a místu konání voleb

Na úřední desce obce byla zveřejněna informace o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje.Příspěvek obce na docházku dětí do soukromých MŠ

Dne 10. 9. 2020 Zastupitelstvo obce Tehov schválilo usnesením č. 4/17/2020 poskytnutí účelového příspěvku pro školní rok 2020/21 z rozpočtu obce Tehov ve výši 1500,- Kč měsíčně na docházku dětí narozených v rozmezí 1. 9. 2015 až 31. 8. 2018, a to nejdříve od kalendářního měsíce následujícího po dni dovršení 3 let věku dítěte, do předškolního zařízení, které není zřízeno městem či obcí. Více informací a žádost ke stažení naleznete ZDE.

 Nařízení hygieny - omezení provozu restauračních zařízení

Na úřední desce obce bylo zveřejněno opatření Krajské hygienické stanice.Nález svazku klíčů

V pátek byly nalezeny klíče s koženým přívěskem, majitel nechť kontaktuje obecní úřad (731 811 017).Odstávka el. proudu 10. září

ČEZ Distribuce informuje:
 
10.09.2020 (08:00 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060700608

Tehov - Tehov, okres Praha-východ

ul. Panská v úseku mezi křižovatkami s ul. Laňkova a s ul. Na Uhlíři
ul. Dlouhá v úseku mezi křižovatkami s ul. Panská a s ul. Slunečná
Svotojánská náves celá (vč. ZŠ a MŠ Tehov, OÚ Tehov, knihovna, hospoda, obchod)
ul. Na Pahrbku
ul. Všestarská
ul. Na Vyhlídce
ul. Pod Hůrou
ul. Na Hůře
ul. K Višňovce
ul. Ke Kostelu (vč.parcel nad kostelem)
chaty nad ČOV
celá osada Údolí Raků a oblast U Srubu (konec ul. Ke Srubům)
 
Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.
 
Více na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
 
 


Tehov, neznámí vlastníci - stav k 1. 8. 2020

Na úřední desce byla zveřejněna informace úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - přehled nedostatečně určených nebo zemřelých vlastníků nemovitostí v katastru obce Tehov, včetně informační brožury

V případě, že umíte poskytnout jakékoli informace pro šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitostí, kontaktujte obecní úřad nebo přímo ÚZSVM. Nejčastějším výsledkem šetření je zahájení dědického řízení (60% případů). Na konci roku 2023 uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tzv. bezprizorní majetek přejde na stát.Letní kino již tuto sobotu - Ježek Sonic, náves od 20h

V sobotu od 20h jste zváni na Svatojánskou náves na letní kino, vstup zdarma, teplé oblečení a deku s sebou!

Upozornění: 5. 9. v době 18-23:30 je náves uzavřena dopravě a na celé návsi platí zákaz parkování. 

občasník - plakát - Letní kino 2020.jpg

Ježek Sonic (2020) - pohodový rodinný film podle slavné série počítačových her, se sympatickým hrdinou, který je nejrychlejší bytostí ve vesmíru :-)Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Tehov 10. 9. 2020

Datum konání: 10. 9. 2020

Na úřední desce byla zveřejněna informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Tehov, na které vás tímto srdečně zveme.

Zasedání se bude konat ve čtvrtek 10. 9. 2020 od 20:00 v zasedací místnosti OÚ Tehov.Upozornění pro vlastníky pozemků - povinnost sekání trávy a plevele

Žádáme vlastníky pozemků o neprodlené posekání zaplevelených a  neudržovaných pozemků v katastru obce Tehov, a to v souladu se zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, který v ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zakotvuje povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. VIZ VÝZVA
 16. 6. Zbyněk

Zítra: Adolf

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

653964