tehovcz

Aktuality


Štítky:

Volby do zastupitelstva obce už zítra

Datum konání: 23. 9. 2022 - 24. 9. 2022

tehov úřad vlajky 256px.pngUž jen za několik málo hodin začnou zítra komunální volby do Zastupitelstva obce Tehov.

Volit se bude v sále obecního úřadu, Panská 107.
Místnost bude označena.

Volit můžete přijít:

 • v pátek od 14:00 do 22:00
 • v sobotu od 8:00 do 14:00

 

Komunální volby jsou velice důležité pro další směřování a budoucnost obce. Zastupitelstvo rozhoduje mj. o územním plánu a tedy další výstavbě v obci, jejím rozsahu i podmínkách, o projektech a investicích, rozsáhlých obecních nemovitostech a pozemcích a mnohých dalších klíčových tématech.

U nás v Tehově se ve volbách volí 9 zastupitelů.

Všichni voliči dostali do schránek volební lístky a s nimi i návod jak volit (pokud ne, nebo vol. lístky zapomenete, budou k dispozici ve volební místnosti). 

Přesto připomínáme 3 způsoby volby:

 1. Dám jeden velký křížek jedné ze dvou stran. Tedy dám hlas všem členům této strany najednou (totéž jako 1 hlas každému kandidátovi strany).

 2. Dám jeden velký křížek jedné ze dvou stran a zakřížkuji ještě jednoho nebo více kandidátů z druhé strany do počtu 9 hlasů. Kolik bude křížků mimo hlavní zakřížkovanou kandidátku, tolik lidí v ní nedostane hlas (odebírají se odspoda).

 3. Budu jen křížkovat kandidáty v obou stranách. Můžu dát až 9 hlasů.

Vyhodnocení voleb (zjednodušeně): 

 1. Volební komise jako první spočítá celkový počet hlasů pro kandidáty každé strany.

 2. Následně sečte hlasy jednotlivých kandidátů v rámci strany.

 3. Aby se strana dostala do zastupitelstva, potřebuje alespoň 5 % z celkového počtu udělených hlasů.

 4. Strany získají tolik mandátů, jaký je jejich celkový podíl na celkovém počtu hlasů.

 5. Kteří kandidáti získají mandát rozhoduje jejich pořadí v rámci kandidátní listiny.

 6. Pokud nějaký kandidát překoná průměr za stranu o více jak 10 %, posouvá se v pořadí nahoru.

 7. Kandidáti, kteří nezískali mandát, a zároveň jejich strana nějaký získala, se stávají náhradníky (zastupitel má několik možností ukončit svůj mandát - např. nesloží slib, rezignuje, zemře). 


Volba starosty, místostarosty a výborů

Starostu volí nově zvolené zastupitelstvo ze svého středu nadpoloviční většinou hlasů. Stejně jako místostarostu a předsedy finančního a kontrolního výboru.


Přijďte k volbám
podpořit své kandidáty.

Každý hlas se počítá. 

Závěrem nám dovolte popřát všem dobrou volbu
a novému zastupitelstvu hodně štěstí do dalšího volebního období.Hlasování do přenosné volební schránky

Hlasování mimo volební místnost

Základní formou hlasování ve volbách je hlasování ve volební místnosti. Volební zákon však umožňuje aby volič z různých, zejména zdravotních, důvodů hlasoval do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem vydávají 2 členové okrskové volební komise (výhradně na území volebního okrsku, který dané komisi přísluší).

O možnost hlasovat do přenosné volební schránky žádejte předem na obecním úřadě, nebo ve dnech voleb i přímo u okrskové volební komise (lze i telefonicky - 702 155 351, při náhlé tělesné indispozici ve dnech voleb lze například i vzkázat po jiném voliči).

Více informací např. zde

Upozorňujeme, že nařízená karanténa nebo izolace je tentokrát bohužel opravdu překážkou výkonu volebního práva, v takových případech donos volební schránky nežádejte! Více info např. ZDE.Tehovský občasník č. 3/2022

Milí sousedé,

právě vychází podzimní vydání Tehovského občasníku s číslem 3/2022, které je současně posledním číslem tohoto volebního období a 42. číslem, které jsme za osm let společně s kolegyněmi dali dohromady a vlastními silami textově i graficky upravili a vydali.

Rád bych také touto cestou poděkoval všem, kteří se na obsahu i formě tohoto obecního zpravodaje za 8 let našeho působení podíleli. Za redakci obsahu bych chtěl jmenovat především Katku Ruszovou, Ivu Šotkovskou, Moniku Kůsovou a Věru Pilnou, a za příspěvky vyjádřit dík všem spolkům, jednotlivcům i místním živnostníkům a firmám. Vydání každého čísla je výsledkem mnoha desítek hodin koordinované práce a bez Vás všech by občasník nebyl, čím je dnes - zdrojem informací ze všech oblastí dění v Tehově.

Zvláštní poděkování patří zdejší tiskárně, jejíž vlastník a mistr tiskař Martin Tamele odvádí vždy naprosto bezvadnou práci.

Jako obvykle byste byste měli najít tištěnou verzi již brzy ve svých schránkách, elektronická verze je připravena ke stažení v sekci Tehovský občasník (přímý odkaz na nové číslo zde).

Přejeme Vám příjemné čtení! :)

Za celý redakční tým a přispěvatele,

    David Hlouch
    prostý grafik, sazeč textů a generátor úvodníků :)

tehov obcasnik 2022-03 tbn.jpgUpozornění - jednorázová výluka spoje 494

Vzhledem k častým výlukám v celém Středočeském kraji i v Praze z důvodu nedostatku řidičů doporučujeme prověřovat na webu www.pid.cz, zda zvolený spoj opravdu pojede, zvláště když posíláte autobusem samotné děti. Dnes, pokud neseženou řidiče na poslední chvíli, nepojede bohužel jeden ze spojů 494 z Říčan - v 15h z Tehova - směr Strančice.

2ad2599f-1769-4834-8042-cfe456def8af.jpgOčkování psů a Svoz nebezpečného odpadu

Připomínáme OČKOVÁNÍ PSŮ již toto pondělí a SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU příští sobotu.

SKM_C25822083016100.jpgSKM_C25822091511410.jpgPozvánka do Všestar na výstavu drobného zvířectva 24. a 25. září

Pozvánka na chovatelskou výstavu.jpgÚčelový příspěvek na docházku dětí do MŠ mimo obec

Připomínáme možnost poskytnutí účelového příspěvku pro školní rok 2022/23 z rozpočtu obce Tehov ve výši 1500,- Kč měsíčně na docházku dětí starších 3let narozených v rozmezí 1. 9. 2017 až 31. 8. 2020, a to nejdříve od kalendářního měsíce následujícího po dni dovršení 3 let věku dítěte, do předškolního zařízení, které není zřízeno městem či obcí. Podmínkou je, že zákonný zástupce žádal o přijetí dítěte do obecní MŠ při řádném zápisu pro školní rok 2022/23; výjimku tvoří děti, které v době řádného zápisu do obecní MŠ neměly v obci Tehov trvalý pobyt, a/nebo dosáhnou věku 3 let v období po 1. 9. 2022.. Příspěvek bude přiznán na docházku v době od měsíce následujícího po měsíci, kdy byla žádost podána, výjimkou je září, kdy pro žádosti podané do 16. 9. 2022 může být příspěvek přiznán od 1. 9. 2022. Více informací a žádost ke stažení na webu obce v záložce ZŠ a MŠ.Tvořivý kurz v knihovně - středa 14. 10. od 18h

Pedig 14.10.2022.jpgTvořivý kurz v knihovně - středa 16. 9. od 18h

Decoupage 16.9.2022.jpgPřepravní služba CityA zdarma do konce září

Přepravní služba Citya upozorňuje, že bude pro cestující na Říčansku zdarma DO KONCE ZÁŘÍ.

Více informací o službě jsme již zveřejnili ZDE.
31. 1. Marika

Zítra: Hynek

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 354

Návštěvnost stránek

590800