tehovcz

Diskusní fórum

Příspěvky veřejnosti ,které se netýkají obce Tehov, práce zastupitelstva a nebo občanů Tehova budou stejně jako příspěvky starší 2 let smazány.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 19. 4. 2016 21:03
  Radovan Švajner
  úklid komunikací

  Dobrý den pane starosto

  chtěl bych se zeptat, proč 18.4.16 neproběhl na Hačálce avizovaný úklid komunikací a kdy tedy proběhne.

  děkuji

  S pozdravem

  Radovan Švajner


 • 20. 4. 2016 12:07
  Kateřina Ruszová
  Re: úklid komunikací

  Vážený pane Švajnere, na Hačalce proběhne v následujících dnech ruční zametání kamínků pracovníky Technických služeb Tehov, ti je zde během mrazivých dní zimy na přání obyvatel Hačalky poházeli jako protiskluzový posyp. Na Hačalce jsme strojový úklid komunikací neavizovali, nebyly zde ani rozmístěny přenosné značky zákazu zastavení a oblast ani nebyla vyznačena v mapce úklidu, která byla součástí obecní aktuality.
  Celkové čištění s pokropem na Hačalce zatím neplánujeme i vzhledem k faktu, že komunikace na Hačalce stále nebyly předány do majetku obce. Zastupitelstvo obce už na sklonku roku 2014 schválilo usnesení o záměru komunikace převzít, aby umožnilo jejich vyvázání z bankovních zástav, bohužel stále ze strany Hačalky není vše připraveno k řádnému převzetí. Kopíruji sem stručnou odpověď na dotaz, aby nezůstal na fóru nezodpovězen, podrobnosti jsme probrali ústně. Děkuji.


 • 27. 4. 2016 0:32
  Radovan Svajner
  Re: úklid komunikací Hačalka

  Dobrý den

  samozřejmě že chápu situaci s převzetím komunikace.

  nicméně tento fakt technicky nebrání ani zimnímu úklidu (který byl ostatně pravidelně prováděn) ani úklidu jarnímu. ostatně strojový úklid byl proveden už v roce 2015, za což jsme byli vděční.

  děkuji tedy za sdělení termínu úklidu

  S pozdravem
  Radovan Švajner


 • 18. 4. 2016 11:41
  Pavlína Skoblová
  čištění komunikací

  Dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat, kdy bude probíhat čištění zbylých komunikací v Tehově? Naše ulice, Laňkova, je vzhledem k nekvalitnímu povrchu velmi prašná.
  Děkuji
  Pavlína Skoblová


 • 18. 4. 2016 12:33
  Kateřina Ruszová
  Re: čištění komunikací

  Vážená paní Skoblová,
  strojovým čištěním lze čistit jen komunikace s pevným povrchem, proto k Vám vůz ani nezajížděl. Začátky ulic Laňkova a Císařova, kde je povrch zpevněný, budou od posypových kamínků vyčištěny a zameteny ručně pracovníky Technických služeb v nejbližších dnech. Zbytek ulice, kde není asfalt, zametat neplánujeme, vedlo by to k odebírání materiálu komunikace a přitom prašnost by zůstala zachována. Děkujeme za pochopení.


 • 18. 3. 2016 23:34
  Pilařová
  Osvětlení

  Dobrý den,
  chtěla bych upozornit na nefungující veřejné osvětlení před domem na adrese Na Hačálce 195. Zároveň prosím o zjednáni nápravy. Děkuji, Pilařová


 • 19. 3. 2016 10:35
  David Hlouch
  Re: Osvětlení

  Vážená paní Pilařová,

  děkujeme za podnět. Bohužel ale vořejné osvětlení v lokalitě Hačalka není spravováno obcí Tehov, protože jí nebylo stávajícím vlastníkem řádně předáno. Protože do dnešního dne nemáme ani revizi sítě, odmítají nám tam servis naši technici.

  Adresujte, prosím, problém u vedení FALCO PRIM s.r.o. (p. Mimra).

  Ve věci jednáme, ale záleží především na součinnosti spol. FALCO PRIM, kdy se podaří dostat věci po letech do standardního stavu.

  Děkuji za pochopení a přeji krásný víkend,
  David Hlouch
  starosta obce


 • 15. 3. 2016 7:10
  Dufek
  „Pochvala" p. Zajíčka

  Tímto bych chtěl „pochválit“ p. Zajíčka za včasné „protažení" komunikací v Tehově!
  Děkuji
  Ps: Snad to do odpoledne odtaje.


 • 19. 3. 2016 10:48
  David Hlouch
  Re: „Pochvala" p. Zajíčka

  Vážený pane Dufku,

  režim zimní údržby je smluvně nastaven tak, aby údržba nevyjížděla zbytečně a neplýtvalo se tak veřejnými prostředky. Pro odlehlé lokality to platí stejně jako pro ty v intravilánu obce. To byl přesně případ Vámi adresovaného rána. Sníh v naprosté většině odtekl během dopoledne pryč.

  Na tomto místě si neodpustím podotknout, že často takovéto nejhlasitější požadavky zaznívají z úst obyvatel, jež z hlediska daňových příjmů nepřináší do obecní pokladny takřka nic, protože mají z různých důvodů trvalý pobyt v Praze či jinde. U odlehlých lokalit pak takové stížnosti vyznívají dvojnásob absurdně.

  Příjemný víkend,
  David Hlouch


 • 20. 4. 2016 20:31
  Pavel Dufek
  Re: „Pochvala" p. Zajíčka

  Dobrý den pane starosto, nedá mi to a musím reagovat na Vaši odpověď. Předem Vás chci upozornit, že asi máte neúplné informace. V naší rodině, mají 3 členové naší domácnosti ze 4, trvalé bydliště v obci Tehov. Takže si prosím odpusťte Vaše připomínky, co se týká trvalého bydliště. Dále chci upozornit, že v obci byly cesty prohrnuté, jen u nás se protahuje vždy po urgování / manželka vám osobně letos několikrát volala / . Dále nemám pocit, že bychom obec neustále obtěžovali. Popeláře jsme si vyřizovali 10 let sami, než k nám byli ochotni jezdit. I z tohoto důvodu jsme byli nuceni prořezat na polní cestě náletové porosty a reakce některých občanů byla nepochopitelná. Cestu pro děti si musíme vysekávat sami, protože po polní cestě se leckdy suchou nohou projít nedá. Ano, párkrát nám obec, za pana starosty Báry, kusy cesty nechala vysypat štěrkem. Ale cesta byla rozbitá díky ČTÚ /pro místní stanice/, když byla využívána pro stavbu stožárů a jezdila po ní těžká stavební technika, nebo i při stavbě vodojemu. Takže, pane starosto, myslím, že v obci nejste tak dlouho, aby jste znal všechny podrobnosti a ještě si uvědomte, že jste placen také z mých daní a daních , které odvádějí i moje společnosti .Takže dle mé úvahy , nejsem já ani moje rodina, přítěží pro obec, jak mi podsouváte. S pozdravem Pavel Dufek


 • 21. 4. 2016 17:17
  David Hlouch
  Re: „Pochvala" p. Zajíčka

  Dobrý den, pane Dufku,

  jsem rozhodně dalek toho Vám cokoliv podsouvat. Domnívám se, že alfou a omegou tohoto příspěvku je, že úklid sněhu, jež jste rozporoval, z celé obce odtekl již během dopoledne. Když údržba za takové situace vyjede, ozve se nám 50 lidí, že jsme se zbláznili. Když nevyjede, ozve se nám 5 lidí, jaktože nejsou komunikace vypucované...

  Co se týče rozpočtového určení daní a trvalých pobytů obyvatel, mrzí mne, že to vyznívá nepříznivě, nicméně bohužel jde o poměrně palčivý problém mnoha municipalit. Rozpočtové určení daní je zkrátka nastaveno tak, jak je, a určující složkou příjmů obce jsou zejména osoby, které zde mají trvalý pobyt. Má to svoji logiku. Když někde bydlím, mám určité potřeby, které mi saturuje obec a ta na to dostává na moji hlavu fin. prostředky.
  Bohužel stát v tomto není schopen přes veškeré deklarace ministrů financí, včetně toho současného, učinit rázný krok, jímž by učinil přítrž nekonečné čekací době na kontroly pražských finančních úřadů a rozprostřel by tak firmy po zbytku republiky adekvátně jejich aktivním působištím, či provozovnám (tím by se adekvátně prodloužily čekací lhůty FÚ v regionech..).
  Problémů a důvodů komplikujících dále tuto situaci (vydržování regulovaných bytů pomocí trvalého bydliště, udržování trvalých pobytů v centru Prahy kvůli parkovacím stáním v zónách atd., atd.) je mnoho a opravdu bych nerad komukoliv sahal do svědomí a ptal se po konkrétních osobních důvodech... Překvapivě často se nám ale stává, že občané o tomto problému mají malé i žádné povědomí, snažíme se tedy na věc upozorňovat. V tomto duchu, prosím, berte i moji poznámku. Pokud se Vás jakkoliv dotkla, omlouvám se.

  K otázce odměn a mezd komunálních politiků a zaměstnanců obce, tyto jsou hrazeny přímo z rozpočtu obce, proto lze konstatovat, že na tyto výdaje přispívám já a moje žena svými daněmi podobně jako Vy, jen s tím rozdílem, že nezanedbatelná část našich daní jde přímo do obecní kasy Tehova, zatímco obdobná část daní Vašich zůstává v místě Vašeho trvalého bydliště (viz výše uvedený rozdíl daný nastavením RUD).

  Děkuji za Vaši reakci a přeji Vám klidný zbytek dne.

  S pozdravem,
  David Hlouch


 • 23. 4. 2016 12:13
  Pavel Dufek
  Re: „Pochvala" p. Zajíčka

  Vážený pane starosto,

  původně jsem chtěl reagovat poněkud obšírněji, ale po úvaze jsem se dostal do „ rozpoložení“ , kde je mi spíše smutno. Netušil jsem , že moje drobné ( dle mého názoru snad i úsměvné) šťouchnutí do práce p.Zajíčka vyvolá z Vaší strany tak moc konfrontační reakci. Jak jsem se postupně dozvídal , tak bohužel, ne jen vůči mé osobě.
  Asi je zbytečné kvůli takové banalitě plýtvat naším časem.

  Tímto vám chci popřát více lidskosti, nadhledu , porozumění a úsměvu.

  S pozdravem Pavel Dufek

  P.S. vysoký počet používaných cizích slov vám prestiž v obci asi nepřinese ☺


 • 3. 3. 2016 10:53
  Jarka
  opakované upozornění OÚ

  Upozorňujeme na stále stojící auta na chodníku před čp,133 (Svobodovi) a na trvale parkující nákladní(převozní) auto SPZ 2AB 65 00 v úzké ulici U Bytovek, těsně před křižovatkou a dopravní značkou . Zde je zcela znemožněn výhled do křižovatky tvaru T. Prosíme o nápravu, případně o součinnost s PČR. Tento problém mají všichni občané v ulici U Bytovek, kteří užívají tuto komunikaci při výjezdu na hlavní silnici. Děkuji za odpověď.


 • 3. 3. 2016 11:25
  David Hlouch, starosta
  Re: opakované upozornění OÚ

  Dobrý den,

  děkujeme za Váš podnět. Majitele vozidel upozorňujeme opakovaně, efekt je bohužel krátký.

  Budeme věc urgovat a případně postoupíme příslušným orgánům.

  S pozdravem,

  David Hlouch
  starosta obce


 • 1. 3. 2016 13:21
  Honza
  sněhová nadilka

  Velké uznání partě tech. služeb za noční úklid obce. Projeli jsme za noc spoustu okolních vesnic ale Tehov byl stoprocentní jednička!


 • 1. 3. 2016 14:06
  David Hlouch, starosta
  Re: sněhová nadilka

  To rádi slyšíme a ještě raději vyřídíme. Měli jsme večer nějaké nedostatky u protahování komunikací, ale od ranních hodin by již mělo být vše (v rámci možností) v pořádku.
  Díky za zpětnou vazbu!
  dh


 • 27. 1. 2016 22:41
  K.Havlová
  Dotaz - Vloupání do rodinných domů

  Dobrý den,
  poslední dobou se na internetu množí informace o vloupání do rodinných domů v okolí Tehova (Tehovec, Všestary). Samozřejmě se může jednat o nepravdivé a zavádějící zprávy. Proto jsem se chtěla zeptat, zda nemáte nějaké bližší informace, např. od policie apod. ?
  Děkuji.


 • 28. 1. 2016 0:20
  David Hlouch, starosta - Moderátor
  Re: Dotaz - Vloupání do rodinných domů

  Zdravím Vás,

  v současné době nemáme k trestné činnosti v bezprostředním okolí naší obce žádné bližší informace.

  Obecně je ale dobré dodržovat základní zásady zabezpečení svých nemovitostí a nebýt lhostejní k ničemu nestandardnímu, co se děje v našem sousedství. V případě podezřelé aktivity pak rovnou volat Policii ČR na čísle 158.

  S pozdravem,
  David Hlouch


 • 20. 1. 2016 19:40
  Brabec Jan
  Posyp ulic Hačalka

  Dobry den
  Chtel jsem se zeptat jak je to s posypem sterkem v ulicích na Hačalce?Dnes jsem byl rad ze jsem to ubrzdil v ulici K lesu směrem ven z Hacalky a to samé na výjezdu na hlavní.Na sněhu se jezdit dá ale na ledu uz ne.
  Dekuji Brabec


 • 21. 1. 2016 10:40
  David Hlouch, starosta - Moderátor
  Re: Posyp ulic Hačalka

  Dobrý den,

  sypání provádíme pouze v nejnutnější míře v rámci celé obce, tedy i na Hačalce, přestože z právního hlediska obec za stav komunikace v lokalitě Hačalka odpovědna dosud není.

  Děkujeme za Váš podnět a předáváme jej pracovníkům údržby.

  S pozdravem,
  David Hlouch


 • 1. 3. 2016 13:14
  Jan Brabec
  Re: Posyp ulic Hačalka

  Takže jestli to správně chápu za uklid komunikací na Hačalce odpovídá Falco?


 • 1. 3. 2016 14:00
  David Hlouch, starosta
  Re: Posyp ulic Hačalka

  Dobrý den,

  striktně vzato, ano.

  Pokud nicméně máte konkrétní požadavek, ozvěte se zaměstnancům TST, kteří se o to postarají.

  Děkuji,
  dh


 • 7. 1. 2016 7:07
  Jaroslav Šimon
  Popelnice

  Dobrý den, přečetl jsem si vyjádření svozové firmy, resp. pana starosty k neobsloužení části Tehova včerejšího dne a nestčím se divit - a kam jako ten odpad mám dávat? A rovněž přemýšlím, jaká strašná sněhová kalamita ten náš kraj přepadla - první sníh a už problémy? Takže to můžeme očekávat každou zimu, každé sněžení??? No zkusím za domem udělat ohniště a postupně ten odpad spálit - je to tak správně? Pokud toto vyjádření - že přijedou příští středu - má stačit, tak já tedy říkám, že mě to fakt neuspokojilo!


 • 7. 1. 2016 8:53
  Petr Vykysal
  Re: Popelnice

  Hezký den pane Šimone. Chtěl bych se tímto omluvit jménem firmy ASA za současné komplikace. Konfrontoval jsem situaci na Tehově s řidičem a opravdu se z důvodu kluzkého povrchu s vozem nedostal do některých ulic. Nabízíme pytle ASA jako náhradní objem do příštího svozu. Tyto pytle si můžete vyzvednout na OÚ nebo na provozovně ASA v Říčanech.
  S pozdravem. Petr Vykysal, ASA


 • 7. 1. 2016 11:48
  J. Šimon
  Re: Popelnice

  Takže bezvadně, pytel si můžu vyzvednout na OÚ až v pondělí, protože jaksi nejsou úřední hodiny a ASA má otevřeno do 15:30, kdy jsem ještě v práci, takže navrhované řešení pálení odpadu na zahradě je opět jedinou variantou, to se jděte páni kreativci bodnout...


 • 7. 1. 2016 14:00
  K. Ruszová
  Re: Popelnice

  Dobrý den pane Šimone, dnes se pokusíme distribuovat černé odpadové pytle 120l do poštovních schránek v postižených lokalitách. Zaměstnanci údržby mají pokyn vložit pytel do schránky, jestliže před domem stojí plná popelnice.
  S pozdravem K. Ruszová


 • 7. 1. 2016 14:20
  J. Šimon
  Re: Popelnice

  Dobrý den, prosím pěkně, ale já nemám pocit, že za to může obec - obec by v tuto chvíli měla napnout síly a přinutit poskytovatele služeb k jejímu plnění - odvoz v co nejbližším náhradním termínu. Pokud mi někdo nacpe plastový pytel do schránky, očekávám, že se o schránku protrhne a kromě toho stojící plastový pytel u domu vypadá super a je lákadlem pro různá potulná zvířata, která ho dle očekávání načnou...já pořád nevím, proč to proboha nevyvezou dnes nebo zítra, když místo sněhu je břečka!


 • 8. 1. 2016 3:56
  David Hlouch, starosta - Moderátor
  Re: Popelnice

  Ahoj Jarku,

  ten středeční nevydařený svoz je nešťastná souhra okolností. ASA měla náročnou středu, kdy se jim potkaly dva liché týdny po sobě a do toho přišel první sníh. Stačí, aby v pár lokalitách nebylo protaženo (nemluvím teď o Tehově, ale obecně) a nasbírají docela snadno během chvíle i hodinový skluzy. Oni nejsou ve skluzu jen v Tehově.

  Pak je taky docela problém, když máme třeba ráno protaženo a jakž takž sjízdno (přestože pořád sněží), svozovka se někde lhostejno čí vinou zadře a místo v sedm ráno, vjede do vsi ve dvě odpoledne, může být sjízdnost úplně jiná. Máme sice lidi venku od čtyř ráno do sedmi do večera, farma nám taky protahuje a po dohodě sype jak je třeba. Ale přírodě neporučíš a ASA za to nemůže. Ne vždy jde zkoordinovat zpožděný svozový vůz s dobře načasovaným posypem uježděného sněhu...

  Svozovku neomlouvám, jen se snažím vnést na celou věc pohled z druhé strany. Ty rozdané náhradní pytle jsou plně hrazené ASA. Snažíme se s nimi jako vždy zjednat nápravu a musím říct, že i oni se snaží. Jejich zdroje ale nejsou nekonečné. A naše smluvní nástroje pro tyto situace (smlouva z roku 1997) také nejsou úplně ideální. :)

  Díky za podnět a hezký víkend Tobě i ostatním.

  David Hlouch

  PS Zkusme se příště, prosím, obejít bez "kreativců, co se mají jít bodnout" a podobných expresívních výrazů a útoků. Všude a opakovaně deklarujeme možnost dohodnout si s úřadem individuální schůzku mimo úřední hodiny, přičemž na nás jsou veřejně dostupná mobilní telefonní čísla, přijde mi přinejmenším zbytečné, aby nás kdokoliv napadal z nedostatku možností k vyzvednutí náhradního pytle na odpad. Jsme tam (na OÚ) tento týden skoro nepřetržitě :). Bez ohledu na to se určitě shodneme, že to na veřejném fóru obce nemá co dělat. Díky.


 • 8. 1. 2016 9:42
  J. Šimon
  Re: Popelnice

  Díky Davide za pytle a za lekci k tématu "Chování na diskuzním fóru".


 • 22. 12. 2015 9:02
  BrabecJan
  Slabé pokrytí signálem

  Dobrý den
  na setkání občanů jsem také řešili problémy s pokrytím signálu mobilních operátorů.Mohu se zeptat zda jste již situaci s některým z operátorů řešili?Já už jsem vznesl dotaz na T-mobile ale zatím žádná odezva.
  Děkuji Brabec


 • 8. 1. 2016 3:59
  David Hlouch, starosta - Moderátor
  Re: Slabé pokrytí signálem

  Dobré ráno,

  problém jsme s operátory zatím neotevřeli. Předpokládám, že se nám podaří v prvním kvartále letošního roku získat od operátorů nějaká stanoviska.

  Děkujeme za dotaz.

  Hezký den,
  dh


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Vyhledat v textu

15. 4. Anastázie

Zítra: Irena

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

https://www.facebook.com/Tehov.obec/

http://mas.ricansko.eu/

http://www.laduv-kraj.cz/

http://www.zaprazi.eu/

Diskusní fórum

příspěvků: 322

Návštěvnost stránek

466002