tehovcz

Diskusní fórum

Příspěvky veřejnosti ,které se netýkají obce Tehov, práce zastupitelstva a nebo občanů Tehova budou stejně jako příspěvky starší 2 let smazány.

Řadit od nejstaršího Přidat komentář
 • 31. 8. 2018 10:06
  František Moša
  Odsun školní docházky

  Rád bych se Vás zeptal na začátek školní docházky.
  Můžete mi vysvětlit proč se o odsunu začátku školního roku dozvídáme 14 dní před koncem prázdin z „Tehovského občasníku“????

  Uvědomujete si že spousta rodičů si dovolené plánuje s ohledem na děti – ale to asi není Váš případ že ano , a ne všichni mají po ruce babičky, tetičky atd…
  Připadá mi to jako naprostá arogance a diletantský přístup vůči rodičům, a způsob komunikace tomu jen nasvědčuje.

  Můžete mi poslat kdo podepsal tuto smlouvu o stavebních pracích v budově školy? (včetně kopie této smlouvy na což mám dle zákona o svobodném přístupu k informacím - Zákon č. 106/1999 Sb. právo) Jaká je tam penalizace pro stavební firmu která nedodrží termín ??? Pokud tam ta penalizace je tak by jste za něj měli zabezpečit náhradní program pro děti a ne jen s oznámit že je Vám to líto. Pokud tam penalizace není – tak to svědčí o Vašem neprofesionálním přístupu nejen jako zřizovatele školy ale celé obce!!!

  Proč když už se před koncem školního roku mezi učitelským sborem mluvilo o tom že se tyto práce nestihnou jste tuto skutečnost neavizovali dopředu??
  Proč se tyto práce nerozdělili do dvou etap??? - hlavně že máme starostu který je Ing. Arch.


 • 3. 9. 2018 23:54
  David Hlouch, starosta - Moderátor
  Re: Odsun školní docházky

  František Moša

  Vážený pane Mošo,

  začnu na lehčí notu od konce. Znám osobně poměrně mnoho starostů různých profesí a při čtení Vašeho příspěvku se jen těžko zbavuji úsměvné představy, že třeba pan starosta Zvěřina z Mirošovic může za to, že se mu v obci rozmůže ošklivá rýma, přestože je MUDr. Vám se taky jistě může stát, že Vám nespraví porouchané auto včas, přestože jste si vybral jako člověk aut znalý dobrý servis...
  No a stejná situace je i u nás v Tehově. Ačkoli jsem starosta - architekt, nemám moc možností a především ani nesmím ovlivnit výběr stavební firmy vzešlé z výběrového řízení provedeného dle zákona. Můj vliv na jednání a konání dané firmy je pak také značnou měrou omezen.

  Dodavatel obou etap stavby vzešel z výběrových řízení, která proběhla dle Zákona o zadávání veřejných zakázek. Soutěžilo se 100% na cenu, jak často vyžadují podmínky dotačních titulů, přesto bylo podmínkou účasti ve výběrovém řízení doložení referencí. Firma která zvítězila samozřejmě doložila velmi slušné referenční stavby, předložené reference jsme pak nezávisle ověřovali i nad rámec samotného řízení. Jednoduše řečeno, neexistoval zákonný ani rozumný důvod, aby z výběrového řízení nevzešel současný dodavatel stavby jako vítěz a neexistovalo ani jakékoliv podezření, že bude něco v průběhu realizace v nepořádku.
  Výběrové řízení by přitom dle zákona za normálních okolností nebylo vůbec povinné, protože se jedná o zakázku malého rozsahu, avšak z důvodu plánovaného podání žádostí o dotace z fondů SFŽP a IROP/ITI bylo nezbytné jej provést - je to jednou z podmínek pro úspěšné získání dotace.
  Totéž platí pro smlouvu o dílo s dodavatelem stavby, která byla součástí zadávací dokumentace výběrových řízení. Vzor této smlouvy byl převzat přímo od poskytovatelů předmětných dotací s tím, že v případě užití vlastní smlouvy bychom opět zbytečně riskovali možnou diskvalifikaci našich žádostí o dotace…

  (malá vsuvka, na akci jsme již získali dotaci ze SFŽP ve výši cca 1,85 mil. Kč a na druhou část máme předschváleny 3 mil. Kč)

  Smlouvy zcela standardně podepisoval za obec starosta a za stavební firmu jednatel. Sankce za neplnění termínu ve smlouvách samozřejmě jsou a jsme samozřejmě připraveni tyto sankce případně uplatnit, na což byl v průběhu stavby dodavatel opakovaně upozorněn. Na druhou stranu ovšem došlo během stavby také ke změnám termínů, kdy do hry vstoupil například zvláště chráněný druh ptáka, který se během let usídlil v dutinách nad rozpadlými římsami...
  Generálnímu dodavateli stavby se bohužel nepodařilo dodržet harmonogram výstavby (tj. která část díla bude kdy hotova), přesto však podle všeho smluvní termín dokončení celého díla, který je stanoven na 90 dní od předání staveniště, snad zvládne. Jednotlivé milníky harmonogramu u takto malé stavby nejsou standardně zatíženy sankcemi. Ty se pak vztahují až na samotný termín předání díla jako dokončeného celku.

  K Vaší poznámce k oznámení o odsunu začátku školního roku: V prvé řadě bylo oznámeno nejprve paní ředitelkou dne 15. srpna, tedy bez jednoho dne 3 týdny před plánovaným začátkem školního roku. Šlo o rozhodnutí intuitivní, protože dodavatel v té době stále deklaroval (a snad i věřil), že dokončení vnitřních prostor do začátku školního roku stihne.
  Následně (den na to) jsme informaci zveřejnili znovu aktualitou obecního webu a v Tehovském občasníku (elektronickém i tištěném, který jde bezplatně do všech schránek). Kromě SMS informačního systému jsme využili všechny dostupné a zavedené informační kanály, které máme v Tehově k dispozici.

  Co se týče mých dětí, náš případ to, pane Mošo, je - patříme totiž právě do té skupiny rodičů, kteří se o svoje děti musí postarat až na drobné výjimky sami, bez pomoci prarodičů. A i když je to někdy poměrně složité, nestěžujeme si. Jsou to naše děti a zkrátka nám nevadí obětovat jim čas a energii navíc. Vaši frustraci tedy chápu, protože dobře vím, jak se mohou věci komplikovat. Nicméně v míře, kterou z Vašeho dopisu cítím, Vaše rozhořčení rozhodně nesdílím. A přestože třeba můj mladší syn tehovskou MŠ bohužel vůbec nenavštěvuje, byl jsem osobně minulou neděli pomoci zaměstnancům školky se stěhováním nábytku po malování zpět na místo.
  Zkrátka a dobře, ať už tomu pane Mošo věříte nebo nevěříte, tak i když se všichni snažíme a děláme, co umíme, aby vše dopadlo jak má a včas, ne vždy to stačí. Někdy třeba stačí, aby se někde uhnízdil vzácný pták, nebo aby cizinecká policie posbírala preventivně půlku stavby a týden v našponovaném harmonogramu je ten tam…

  Stavba nabrala v interiéru školy zhruba týdenní skluz, uvnitř je dnes (3. září) uklizeno, kompletuje se nábytek, opravují a dokončují drobné nedodělky, souběžně si pedagogický sbor připravuje výuku. Exterier by měl být v souladu se smlouvou dokončen do konce září. Nastalá situace je nepříjemná, snažili jsme se jí všemožně předejít, zcela upřímně nás mrzí a omlouváme se ještě jednou všem dotčeným za způsobené komplikace.

  Závěrem mi, pane Mošo, dovolte připomenout, že přestože nikdo z nás nemá nejmenší zájem, aby škola nejela včas a na plné obrátky, není dobré, abychom ji začali brát jako automaticky nárokovatelný prostor pro umístění našich ratolestí. Za určitých okolností (zdravotní, technické, personální, ...) se může poměrně snadno kdykoliv stát, že se škola ze dne na den uzavře a my, rodiče, se budeme muset prostě nějak zařídit a o své děti postarat. Aktuálně nastalá situace je jednou z nich.
  Přesto bych se rád ohradil vůči Vašemu nařčení, že jsme jako obec na situaci nereagovali a nenabídli náhradní program. Opak je totiž pravdou. Program jsme nabídli a Vy jste byli, podle mých informací, jedni z prvních, kdo se do něj přihlásili. Asi se shodneme, že Váš rozmrzelý a osočující příspěvek v tomto kontextu vyznívá poněkud rozpačitě až nepatřičně.

  K Vašemu dotazu výše, kde jsme byli v pondělí ráno: V pondělí od rána jsem byl střídavě ve škole, na úřadě, pak v rámci kontrolního dne stavby opět ve škole a pak zpět na úřadě a následně opět ve škole. Tak to šlo prakticky celý den až do večera, kdy jsem přebíral cca v půl osmé večer po úředních hodinách dodávku madla vstupních dveří školy. Mimoto jsem byl celý den k disposici na svém telefonu, jehož číslo je veřejně dostupné od počátku našeho funkčního období. Nevolal jste mi, ani jsem Vás neměl tu čest potkat. Mohu se Vás nicméně pane Mošo na tomto místě dotázat, jestli si máme vysvětlit Vaši výzvu k nechození do ulic mezi normální lidi jako nějakou formu neokázalého vyhrožování?

  Děkuji za upřesnění.

  Děkuji také za Vaše dotazy a věřím, že moje odpovědi snad pomohou lépe nahlédnout do reálií týkajících se rekonstrukce naší školy nejen Vám.


  S přáním všeho dobrého,

  David Hlouch
  starosta obce

  P.S. Smlouvy o dílo jsou Vám i komukoliv jinému veřejně k dispozici ke stažení na webu obce v sekci Veřejné zakázky. Poslední dodatky těchto smluv budou doplněny ad hoc.


 • 21. 8. 2018 17:36
  Leneček
  Zpomalovací pruhy dělají zbytečný hluk

  Zpomalovací pruhy dělají zbytečný hluk a vibrace. Vůbec se to nelepší.
  Všechny pneumatiky co přes to přejedou slyšíme v domě i přes zavřená okna. Nejhorší jsou vozíky co nadskakují i s nákladem. V noci nás to budí a ve dne nám to znepříjemňuje pobyt v domě i na zahradě. Chápu že na obecním úřadě to slyšet není ale my tu musíme žít. Pořád doufáme že nás někdo soudný uslyší a něco s tím udělá. Děkujeme Vám. Leneček Pod Hůrou, Tehov


 • 31. 3. 2020 12:10
  Karel
  Re: Zpomalovací pruhy dělají zbytečný hluk

  Co jsem četl, tak úsekové měření a pro i proti ( https://www.dopravniznaceni.com/Jak-funguje-usekove-mereni-b5120.htm) Není to jednoznačné..


 • 20. 8. 2018 16:46
  Karel Čížek
  Úsekové měření


  Proč chci pochválit obec Všestary?

  V naší obci je již nějakou dobu omezena rychlost vozidel na 40 km.
  To je asi rychlost, která přinutí řádné a tedy normální řidiče zpomalit.
  Ve své podstatě řidiči nejezdí absolutně čtyřicítkou, ale pokud mírně překročí tuto rychlost mírně k 50 km za hodinu, tak při náhodném měření neriskují vyšší sankce. V konečném důsledku jedou pomalu a o to jde.
  V naší obci však přibylo úsekové měření v ulici Všestarská. A měří se „čtyřicítka“, a řidiči jezdí pomalu a raději ještě pomaleji tak, že se plouží ulicí a měření končí asi 50 m před nejnebezpečnějším místem v obci tj. před školou a školkou. Tam už se řidiči nemusí obávat, tak často v nervozitě jen přidají.
  Ale na měřeném úseku ( částečně mezi loukami ) tam je to jiné.
  Kdo jen trochu nedodrží - platí.
  A platit se bude.
  Ať se to rentuje : provozovatel chce vydělat a obec také.
  Na začátku měření od Všestar jsou zpomalovací pruhy, podle mě celkem k ničemu.
  Tyto pruhy by měli opravdu význam a účinnost, pokud by se umístily v prostoru před školou a školkou, kde by řidiče účinně zpomalily.

  A teď k té pochvale Všestar.
  Ve Všestarech také již dříve omezily rychlost na 40 km,
  ale, a to chci zdůraznit, 18.7.2018 tj. den před tím než zavedli úsekové měření ( 19.7.2018) bylo zahájeno řízení o zrušení omezení rychlosti 40 km a tedy zavedení běžné rychlosti v obci.
  Asi někdo rozumný usoudil, že měření a kasírování řidičů za nedodržení čtyřicítky třeba jen o dva km za hodinu, je už trochu moc.


 • 28. 8. 2018 12:26
  Jan Dvořák
  Re: Úsekové měření

  Vážený pane Čížku, neznám nikoho soudného kdo by šlapal na plyn ve chvíli kdy má před sebou prudkou zatáčku uprostřed návsi a za ní kousek křižovatku. Umístění radaru bylo velmi důkladně diskutováno a nakonec bylo kompromisem vybráno místo které dle policie plní účel a podle zastupitelů nekazí vzhled návsi. Neznám nikoho kdo platil za 42. Radar je nastaven poměrně benevolentně a když už někdo platí, je to proto že projel rychle celým úsekem. Další věc nad kterou se musím pousmát, je Vaše srovnání čtyřicítky v Tehově u školy na celkem pěkné silnici a padesátky ve Všestarech kde si při více než třiceti na tom tankodromu vyrazíte zuby o volant. Na rozdíl od Vás právě tam spoustu lidí umístění radarů nechápe a považuje za zbytečné. Věc poslední, Tehov, ani žádná obec v okolí na radarech opravdu nevydělává.
  Zdravím a přeji pěkný den.
  Dvořák


 • 10. 9. 2018 18:55
  David Hlouch, starosta - Moderátor
  Re: Úsekové měření

  Vážený pane Čížku,

  v něčem Vám již odpověděl pan Dvořák (člen obecního zastupitelstva), něco málo doplním.

  V některých částech Vašeho příspěvku se s Vámi shoduji, v jiných se rozcházíme. Například Vaše premisa, že v důsledku jedou řidiči pomalu, se bohužel zcela rozchází s realitou. Toto lze snadno doložit daty z dopravně bezpečnostních inspekcí, jejichž část jste měl k disposici ještě i Vy v roli zastupitele obce. V druhé části této Vaší teze říkáte "a o to jde", a v tom jsem s Vámi opravdu 100% za jedno. Naprosto přesně: jde nám o totéž, o co šlo Vám již před x lety, totiž aby se v obci jezdilo jako v obci - tedy v klidu. Dokládají to také výstupy dopravních komisí zřízených bývalými zastupitelstvy, ze kterých vzešel opakovaně návrh na ostré měření rychlosti v obci. Nám se nyní tento návrh daří ve spolupráci s mnoha dalšími obcemi dotáhnout do reality (jak asi všichni víme, jde o první úsek a jsme tedy teprve na začátku).

  Ze zkušeností s měřenými úseky jde v principu o to, že si zkrátka zvykneme. Nikoliv dávat pozor, kde se měří a kde ne, ale JEZDIT POMALU. Tím prosím rozhodně nemířím na Vás, protože vím, že jezdíte a vždy jste jezdil po vsi velmi slušně. Bohužel však většina důležitých pravidel ani následných forem jejich vynucování (péče o děti, držení a užívání zbraní, jízda motorovým vozidlem...) nevznikla v první řadě kvůli lidem, kteří jsou přirozeně slušní, ohleduplní, či zásadoví a nedělá jim problém, se těmito pravidly řídit. Tato pravidla máme mj. kvůli těm druhým, kteří zkrátka žádnými ohledy vůči společnosti netrpí. Je jich sice málo, ale jsou součástí každé společnosti či komunity. Společnost se pak v jakési defenzivě brání zaváděním regulací a pravidel, čímž se současně ochuzuje o některé svobody (např. omezení rychlosti ve vsi) a komfort (vystrašený člověk jede pomaleji, než je třeba)... Každá demokratická společnost pak hledá správný poměr mezi bezpečností, pravidly, komfortem a svobodou.
  Některé věci není možné vyhodnotit předem. Pojďme si říci za pár měsíců, jak vypadají data z měření, jaká je přestupkovost a jaký je komfort (třeba i míra zbytečně pomalých řidičů) a na základě toho upravme systém. S tímto jsme se rozešli také s Policií ČR, která v této formě radary i místní značení schválila.

  Pro odlehčení na závěr: Mám doma "krásnou" pokutu ze statického radaru v širším centru německého Výmaru (Weimar). V pozdní noční hodinu jsem cestou k hotelu porušil na poměrně široké a přehledné hlavní ulici limit 30km/h. Když mi pozdrav s fotografií přišel domů, byl jsem nejprve rozladěný. Pak jsem se ale podíval do mapy, kde měření bylo umístěno. Celkem nepřekvapivě šlo o rezidenční část města, kde zkrátka bydleli lidé a celkem logicky tam chtěli mít klid od projíždějících aut i v noci.
  S každým kilometrem za volantem a zejména každou takovou zkušeností se pak přirozeně snažím být pozornější. V sousedním Rakousku i v Německu se (nejen) v obcích měří zcela běžně a pokuty jsou rozdávány naprosto nekompromisně. Asi všichni dobře známe ten kontrast v dodržování pravidel hned po překročení hranic. Místní i přespolní tam zkrátka jezdí podle předpisů, protože se to prostě nevyplatí jinak.
  Rozdíl je pak jasně patrný i vně auta. Stačí se projít v nějaké rakouské vesnici při silnici a srovnat s čímkoliv obdobným (a neměřeným) u nás...

  A nevím jak Vy, ale mě by se líbilo, kdyby se kvalita a bezpečnost prostředí v ČR přibližovala spíše Rakousku a Německu, než, dejme tomu, Ukrajině či Rusku.

  Děkuji za příspěvek a přeji klidný večer.

  S pozdravem,

  David Hlouch
  starosta obce


 • 19. 8. 2018 21:39
  Milan
  Pozemek

  Dobry den,

  Jako primy zajemce poptavam pozemek na stavbu rodinneho domu. Dekuji vam za nabidky. Venzara@bsauto.cz
  725 117 338


 • 7. 8. 2018 15:19
  Matkovčíková
  Prořezání náletových dřevin

  Dobrý den,

  prosím o prořezání náletových dřevin na obecní parcele č. 681/1 tj. zatáčka z Tehova směrem na Lada. Jedná se o nepřehledný úsek, kde vzniká riziko pro řidiče i cyklisty v obou směrech.
  Děkuji.

  Matkovčíková


 • 7. 8. 2018 15:56
  David Hlouch, starosta - Moderátor
  Re: Prořezání náletových dřevin

  Dobrý den,

  děkujeme za Váš podnět. Předávám věc pracovníkům technických služeb, kteří situaci prověří.

  S pozdravem,
  David Hlouch


 • 28. 7. 2018 7:41
  Leneček
  Bílé zpomalovací pruhy

  Pane starosto, prosím zda by jste uvážil možnost obroušení nebo nějaké jiné odstranění výstupků na zpomalovacích pruzích na vjezdu do obce, opravdu je to nepříjemný a zbytečný hluk co tu vzniká a budí nás to. Samovolné opotřebení bude trvat dlouho, materiál vypadá velmi tvrdý a odolný a těžko bude probíhat po celé délce pruhu ale spíše v kusech takže různé nerovnosti jistě budou zůstávat a dál škodit. Každé auto najíždí na pruh v jiném místě a jak je jasné provoz tu není tak masivní aby se to samovolně obrousilo po celé délce pruhu aby zase vznikla rovná plocha. Navíc je parné léto které bychom si taky rádi užili. Všichni víme že i dobrý úmysl ze strany obce pomoci lidem co tu bydlí nemusí fungovat podle původního záměru a hned napoprvé. Opravit nebo vylepšovat věci je přeci normální proces. Ještě jednou děkuji Vám i Vašim spolupracovníkům že nás chráníte a budete chránit před hlukem. Za mě i za moje sousedy, s úctou Leneček


 • 24. 7. 2018 19:11
  Leneček
  Hluk, klapání pneumatik - nové bílé čáry

  Dobrý den, nevím přesně komu adresovat můj dotaz ale prosím zda se ještě dá něco udělat s novými čárami které jsou na vjezdu do obce před kamerami co měří rychlost. Bílé čáry mají na sobě výstupky které způsobují hluk který je slyšet v blízkém okolí a na našich zahradách a i v domě při otevřeném okně a když to slyšíme ve dne tak to v noci bude ještě horší. Smyslem těchto opatření je přeci snížit hluk z projíždějících aut a ne vyměnit jeden hluk za jiný nepříjemný zvuk. Bohužel naše domy i zahrady jsou až za kamerou takže hluk se na zahradě paradoxně zvýšil protože každý za koncem značky 40 km spíše prudce přidá. A proto moc prosím výstupky na již tak hlučné silnici prosím nedávejte. Pokud by bylo možno na kamery upozornit nějakou cedulí nebo jen čáry bez výstupků byli by jsme určitě radši.
  Děkuji Vám za trpělivost,
  Leneček, Pod Hůrou 258, Tehov


 • 26. 7. 2018 18:16
  David Hlouch, starosta - Moderátor
  Re: Hluk, klapání pneumatik - nové bílé čáry

  Dobrý den, pane Lenečku,

  situace se má tak, že v rámci finálního schválení měřeného úseku na ul. Všestarská Policií ČR bylo dohodnuto, že na příjezdu do vesnice vzniknou optické zpomalovací pruhy. Vyjádřili jsme obavu, že dělají hluk, přičemž zástupce PČR, por. Nerad nás ujistil, že akustické rozhodně nechce ani on.
  Následně jsme tedy objednali toto vodorovné značení u krajské správy a údržby silnic s požadavkem, aby bylo značení pouze optické. KSÚS nám ještě dala vybrat, zda chceme značení provést obyč. barvou, nebo kvalitnější "plastovou", která déle drží. Zvolili jsme plastovou, ale opakovaně zdůrazňovali, že má jít o značení optické a nemá dělat hluk. Výsledek vidíme všichni.
  Cestmistr KSÚS nás ujistil, že se pruhy opotřebují a ztichnou. Tak tomu dejme pár týdnů a uvidíme. Do té doby děkuji za trpělivost já Vám a Vašim sousedům. Dnešní stav rozhodně není a nebyl cílem naším, ani PČR, která požadavek vznesla.


  Co se zrychlujících aut za vesnicí týče - tady musím říci, že se mi nedaří porozumět, co vlastně od řešení dopravní zátěže v obci čekáte a jak byste ji chtěl řešit. Pokud se totiž shodneme na tom, že je cílem, aby se naší obcí jezdilo pomalu a bezpečně, nemůžeme pak přece žehrat, že auta za vsí následně zrychlují...

  Děkuji za Váš podnět a přeji klidný zbytek dne.

  S pozdravem,
  David Hlouch
  starosta obce


 • 26. 7. 2018 20:49
  Leneček
  Re: Hluk, klapání pneumatik - nové bílé čáry

  Dobrý den, děkuji Vám za odpověď a za vysvětlení okolností této situace. Pokud se mě ptáte co myslím tím že auta zrychlují za kamerou tak mohu jen popsat to co vidím a slyším a pouze popisuji rozdíl před a po instalaci kamer které ze zcela zřejmých důvodů dokáží donutit dodržet rychlost většinu řidičů. A protože k měření rychlosti dochází až za našimi domy tak je i logické že hodně řidičů prudce zvýší uměle stlačenou rychlost a tím i hluk oproti předchozímu stavu kdy se pohybovali sice rychle ale až tak prudce nezrychlovali. Tím že monitorovaný úsek je poměrně dlouhý což je samozřejmě pro obyvatele tohoto úseku ideální ale pro mnoho řidičů spíše zkouškou nervů tak se ani nemůžeme divit že zrychlují. A protože naše domy jsou umístěny pod terénem silnice tak o to více je jakákoliv změna stavu vnímána obyvateli velmi citlivě. Je škoda že nebylo možno do kamerového systému zahrnout naše domy i když jsou na konci vesnice. Chtěl jsem pouze sdělit někomu kompetentnímu že na silnici na které je možno dojet na nerovnosti i 90 km rychlostí nám tu zvyšují hluk a pokud možno dosáhnout změny. Váš skoro soused.


 • 18. 6. 2018 10:31
  Michal Polák
  Větve na štěpku

  Dobrý den, pokud by měl někdo zájem o větší množství větví na štěpku, může mě kontaktovat na tel. 702 623 082. Štěpkování lze provést přímo u mě na pozemku v Tehově.


 • 17. 5. 2018 21:44
  Říha
  Psí exkrementy

  Dobrý den,
  bydlíme v ulici Ke kostelu 217. A každý týden uklízím před naším domem (pozemkem) v průměru 5-8 psích hoven!!!
  Tímto bych chtěl velice slušně požádat majitele psů, kteří touto ulicí pravidelně venčí své hafany, aby:
  1. uklidili po svém psovi
  nebo
  2. nechali vykonávat jejich potřeby jinde na vhodnějším místě.

  Osobně bych si toto nedovolil.
  Děkuju za pochopení

  Honza Říha

  Ps. Zamyšlení nad možností umístění košů na psí exkrementy v rámci obce?
  Možná by to pomohlo i jinde v rámci obce.


 • 17. 5. 2018 22:00
  Kateřina Ruszová, místostarostka
  Re: Psí exkrementy

  Dobrý den, v těchto dnech objednáváme a brzy budeme po celé obci rozmisťovat cca 10 zásobníků na sáčky na psí exkrementy + odpadkové koše. S jedním počítáme i v lokalitě kterou zmiňujete. Děkujeme za Váš podnět.


 • 7. 5. 2018 10:14
  Kia Rio
  Mlady pan Dvorak  ‎Jan Brabec‎ pro UDÁLOSTI NA ŘÍČANSKU
  19 hod ·
  Jedno z největších ???? co se týká ignorace 50 nebo 90 v okolí Říčan je majitel Kia Rio v cerne barvě s bílými pruhy.Pokud ho nekdo znáte vyridte mu ze na kazde prase se vaří voda.Tak ať se nediví až na nej dojde.
  Edit:je to myšleno jako varování protože tenhle člověk vás na přechodu v klidu smete

  Tak toto prase se jmenuje Dvorak. RZ vozidla je 4SH 6533. Vcera jsem se ho pokusil vytahnout z auta za usi - trepal se jak ratlik a rikal ze uz jezdi pomalu. Jeho odjezd z navsi tomu vsak nenasvedcoval. Pote jsem informoval PCR protoze mladici v aute pili alkohol. Pokud vim stezuje si na nej mnoho lidi v Tehove. Rodice asi nekde udelali chybu ze zplodili a vychovali takoveho idiota. Pokud zabije sebe je mi to jedno. Ale pokud se to dotkne me rodiny pomsta bude kruta


 • 7. 5. 2018 10:27
  Kia Rio
  Re: Mlady pan Dvorak

  Jojo a pana starostu zajima jen trochu toho "neporadku" ze stavby majky....


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

18. 4. Valérie

Zítra: Rostislav

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

646354