tehovcz

Zápis č. 03/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 22.12.2014Na úřední desce je k dispozici zápis ze ZZO 3/2014.