tehovcz

Změny v podmínkách Veřejné finanční podpory (VFP)S ohledem na přijetí zákona č. 24/2015 Sb., s účinností od 20.2.2015, kterým se mění mj. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je obec Tehov povinna upravit již schválené Zásady VFP. Tyto nové Zásady VFP se týkají všech žádostí, které byly a budou podány po 20.2.2015. Podrobnosti naleznete v sekci Obecní úřad - Veřejná finanční podpora.