tehovcz

Vyjádření obce k upozornění mysliveckého sdružení na volně pobíhající zvířataObecní úřad Tehov byl osloven panem Matějkou jménem mysliveckého sdružení, zda podpoří a svým jménem zaštítí jednorázovou informační kampaň proti volnému pobíhání psů v rámci honitby, tedy v lesích v územní působnosti (katastru) obce. Volně pobíhající psi mimo kontrolu majitele, jsou často problém nejen v rámci honitby, ale i v naší obci, sám jsem několikrát v uplynulých letech musel řešit situaci, kdy dorážející psi obtěžovali mne, či moji rodinu (vč. malých dětí), přičemž majitel buď zdálky volal, že je pes hodný, nebo hůř nebyl vůbec v dohledu(!). Proto jsem se rozhodl výzvu podpořít.

I mne, stejně jako některé z Vás, následně překvapilo, když se objevily plakáty mj. na začátku účelové komunikace v ulici Dlouhá. Pan Matějka na přímý dotaz jasně deklaroval, že tento dočasný výlep proběhne pouze v rámci lesa. 

Jak jsem již několika z Vás sdělil osobně, platí, že pes (či jiné zvíře) nesmí být mimo vliv majitele nebo vedoucího, proto, pokud máte psa pod kontrolou, je odvolatelný, není důvod k obavám z postihu. Toto pravidlo však platí nejen v rámci lesa, ale všude, kde se Vaše zvířata pohybují.

Za vzniklé nedorozumění se omlouvám.

S mysliveckým sdružením budu jednat o nápravě.

David Hlouch
starosta obce