tehovcz

Rozbory vodyVážení sousedé,

byli jsme upozorněni jedním z nových stavebníků, že analýza vody v novém vrtu na pozemku v katastru obce (hloubka 27m) odhalila přítomnost nadlimitního, pro pitnou vodu nepřípustného množství arsenu (vyskytuje se v podloží zřejmě společně s wolframem, který se v minulosti v katastru obce těžil). Krajská hygienická stanice doporučuje občanům, kteří používají své studny jako zdroj pitné vody, nechat si provést aktuální rozbor kvality vodního zdroje. V případě zájmu o rozbor vody můžete kontaktovat i OÚ Tehov, zajistili bychom hromadný odběr vzorků a společnou dopravu, rozbor vody na konkrétní chemický prvek by v případě dostatečného počtu vzorků vyšel na cca 200,- Kč. Zájem prosím sdělte na OÚ do 20. 6. 2015.

Kateřina Ruszová, místostarostka