tehovcz

Likvidace bioodpaduInformace pro občany:

Svoz bioodpadu obecní multikárou přímo od nemovitostí probíhá každé sudé pondělí (podrobnosti o podmínkách a registraci ZDE), rovněž můžete sami odvézt a složit bioodpad do kontejneru na bioodpad umístěného na shromaždišti odpadů na ČOV v otevírací době (duben–říjen) sobota 9-10h a neděle 16-18h

Pro všechny občany Tehova rovněž platí celoročně možnost zdarma uložit bioodpad v libovolném množství do Kompostárny Struhařov (kontakt a provozní doba ZDE). Nutno se prokázat OP (trvalý pobyt v Tehově), nebo (pro chataře) kartičkou klientů kompostárny (na vyžádání v kanceláři OÚ). Tato kartička platí pro chataře i na ČOV v Tehově (nebo se lze prokázat dokladem o zaplacení poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro daný kalendářní rok).