tehovcz

Výzva k ořezu dřevin přesahujících do veřejné komunikace 

Vážení občané, žádáme Vás o spolupráci při údržbě dřevin - stromů a keřů, případně popínavých rostlin, které zasahují ze soukromých zahrad na veřejná prostranství, znesnadňují pohyb po chodnících, ohrožují dopravu na komunikacích, nebo brání průjezdu vozidel svozové služby. Prosíme proveďte ořez do 10. 8. 2015, poté budou postupně odborně a šetrně prováděna odstranění přesahujících dřevin pracovníky obce v souladu s § 1016 Občanského zákoníku. Na úřední desku byla dne 15. 7. 2015 vyvěšena veřejná výzva občanům, která je považována za prokazatelný způsob upozornění vlastníků.