tehovcz

Zápis zasedání ZO Tehov ze dne 22. 6. 2015Do složky Obecní úřad/Zápisy zasedání byl umístěn zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného 22. 6. 2015. Originál včetně příloh je k nahlédnutí na obecním úřadě.