tehovcz

Besedy k novému strategickému plánu: Osada Lada / Údolí Raků (+Hajdaláci +Sruby)Datum konání:
11.9.2015

Milí sousedé,

dovolte mi pozvat Vás jménem všech zastupitelů na první dvě besední setkání k přípravě nového strategického plánu. V dalších týdnech připravujeme setkání s obyvateli místní části Hačalka, s místními podnikateli a na závěr se zástupci a členy místních spolků, iniciativ, či aktivních jednotlivců. Všechna sezení jsou veřejná a jste na ně srdečně zváni.

Těším se na setkání s Vámi nad společnou vizí pro Tehov.

   David Hlouch,
   starosta obce

OSADA LADA
v pátek 11. září v 18 hod U srubu (na hřišti)

Při nepřízni počasí se přesuneme hned vedle do zahrádkářského domku.

 

ÚDOLÍ RAKŮ + HAJDALÁCI + SRUBY
v pátek 11. září ve 20 hod U nástěnky u Petříků (Údolí Raků)

Při nepřízni počasí se přesuneme hned vedle k p. Gaperovi.