tehovcz

Rozsvěcení vánočního stromu 29.11. 2015



Všichni jste srdečně zváni první adventní neděli 29. 11. v 17h na tradiční sousedské setkání při příležitosti rozsvícení vánočního stromu na návsi.