tehovcz

Provoz shromaždiště odpadů na přelomu rokuInformace o provozu shromaždiště odpadů Tehov na přelomu roku:

středa 23.12. 2015 8-10h

sobota 26.12. 2015 zavřeno (státní svátek)

pondělí 28.12. 2015 16-18h

středa 30.12. 2015 8-10h

sobota 2. 1. 2016 14-16h

Je zde možné odevzdat:

  • nepřetržitě (vně oplocení):
    • tříděný odpad (papír, plast, nápojové kartony, sklo, kovy, oblečení, obuv a hračky)
  • v provozní době (po předložení OP s trv.pobytem v obci nebo kartičky pro chataře*):
    • bioodpad, elektroodpad, směsný odpad (ten jen pro objekty bez popelnice)

Nabízíme občanům možnost odložení odstrojeného vánočního stromečku na shromaždišti odpadů u ČOV (i vně oplocení) nebo u kteréhokoli sběrného místa tříděného odpadu, odkud budou průběžně sváženy na shromaždiště odpadů zaměstnanci obce.