tehovcz

Přerušení dodávky prouduČEZ Distribuce, a.s. informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 4. 4. 2016 od 7:30 do 15:30 hod v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. d), bod 6, zákona č. 458/2000 Sb., týkající se celé obce vyjma lokality U Srubu a osady Údolí Raků (viz mapka).