tehovcz

Beseda: Přínosy a důsledky přeložky silnice II/107 Vojkov - Všechromy (obchvat Tehova)Datum konání:
27.4.2016

Obec Tehov Vás srdečně zve na moderovanou besedu na téma

Přínosy a důsledky přeložky silnice II/107
Vojkov - Všechromy
(plánovaný obchvat Tehova)

ve středu 27. 4. 2016 od 19:00 hod

ve společenském sále Obecního úřadu v Tehově

V úvodu besedy, avizované v březnovém čísle Tehovského občasníku č. 2/2016, bude představen model dopravní vytíženosti celé oblasti včetně variant řešení a vazeb na související komunikace: "Dopravní studie - zlepšení dopravní obslužnosti zájmového území Říčansko", jejímž zadavatelem je Středočeský kraj a autorem firma AF - CITYPLAN s.r.o. Studii bude prezentovat její spoluautor, pan Ing. Ondřej Kyp.

Po prezentaci bude prostor pro dotazy a diskuzi hostů s občany.

Na akci přislíbili účast

  • zástupci Středočeského kraje
    • vedoucí odboru dopravy Mgr. Lukáš Kopřiva
    • krajský zastupitel Ing. Miloslav Šmolík
  • starosta města Říčany Mgr. Vladimír Kořen
  • vedení Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje
  • zástupci Policie ČR - Územní odbor Praha venkov - JIH
  • Ing. arch. Radek Boček, pořizovatel územního plánu obce Tehov
  • představitelé obcí dotčených trasou přeložky silnice II/107

Těšíme se na setkání s Vámi při konstruktivní diskuzi s přítomnými odborníky!

 

 

(originál pozvánky ve formátu pdf ke stažení zde, případně po kliknutí na obrázek níže)

beseda_přeložka_ii-107.JPG