tehovcz

Veřejná vyhláška - Finanční úřadNa úřední desce obce byla zveřejněna V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A:

Finanční úřad pro Středočeský kraj podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj

ve dnech

pondělí od 8,00 do 17,00 hodin

úterý od 8,00 do 13,30 hodin

středa od 8,00 do 17,00 hodin

čtvrtek od 8,00 do 13,30 hodin

pátek od 8,00 do 13,30 hodin

zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy, jimiž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2016.

Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu je daňovému subjektu sdělena jeho daňová povinnost. Složenky na úhradu daně z nemovitostí budou poplatníkům zasílány na adresu trvalého bydliště nebo na doručovací adresu.