tehovcz

Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih za rok 2015Na úřední desce obce byl zveřejněn Závěrečný účet Svazku obcí Region Jih, majitele vodovodu, včetně účetní závěrky společnosti ITV s.r.o. - provozovate vodovodní sítě v obci Tehov.