tehovcz

Termín platby stočného - 30. 6. 2016Obecní úřad Tehov si dovoluje připomenout, že termín platby stočného pro rok 2016 je stanoven na  30. června. Děkujeme za včasné zaslání platby. (Netýká se obyvatel Hačalky, kteří provádí úhradu přímo provozovateli tlakové kanalizace Hačalka na základě vystaveného vyúčtování.)