tehovcz

Svoz velkoobjemového odpadu 1. října 2016První říjnovou sobotu budou v obci Tehov a přilehlých osadách umístěny kontejnery na velkoobjemový odpad. Věnujte prosím pozornost časům přistavení a odvozu jednotlivých kontejnerů.

Časy a umístění kontejnerů (též viz plakát):

Náves (naproti škole): přistavení  v sobotu v 7-8 h, odvoz týž den 14h

Plocha nad ČOV: přistavení  v sobotu v 8-9 h, odvoz v pondělí 3. 10. v 7h

Dlouhá (u stanoviště tříděného odpadu): přistavení  v sobotu v 7-8h, odvoz týž den 14h

Osada Lada (u hřiště): přistavení  v sobotu ve 14h, odvoz v pondělí 3. 10. ráno

Hačalka (u stanoviště tříděného odpadu): přistavení  v sobotu ve 14:30h, odvoz v pondělí 3. 10. v 7h

Údolí Raků (NOVĚ blíže k Tehovu, na ploše pro skládání dřeva vpravo v lese před osadou směrem od Menčic): přistavení  v sobotu v 8h, odvoz týž den v 11:30h

 

Co to je velkoobjemový odpad: např. koberce, linolea, umyvadla, toalety, starý nábytek, matrace, kuchyňské linky apod.

Do kontejneru nepatří: stavební odpad a suť (nutno si individuálně zajistit kontejner), nebezpečný odpad (2x ročně mobilní svoz zajišťuje obec), bioodpad a elektroodpad (zdarma odevzdejte na shromaždišti u ČOV Tehov, drobné elektro na OÚ, přibyde též kontejner na návsi)