tehovcz

Příspěvek obce na školné v soukromé MŠVzhledem k tomu, že kapacita obecní MŠ Tehov je 28 dětí a z toho v průměru polovinu tvoří předškoláci, zbývající volná kapacita v současnosti nedostačuje pro všechny děti v obci, které dosáhly věku 3 let. Nicméně v okolních obcích je kapacita obecních MŠ větší a přijímají zde děti i z Tehova (máme avizováno, že např. v Tehovci kapacita převyšuje poptávku místních dětí, rovněž v sousedních, počtem obyvatel srovnatelných Světicích i Všestarech jsou zbudovány MŠ s kapacitou 2 tříd, tedy kolem 50ti dětí). Informace o zápisech zveřejňujeme v průběhu roku na webu obce.

Pokud se přesto rozhodnete Vaše dítě umístit do soukromé MŠ, obec Tehov Vám přispěje na školné, a to za níže uvedených podmínek.

Zastupitelstvo obce dne 19. 9. 2016 schválilo příspěvek na předškolní vzdělávání dětí v předškolním zařízení, které není zřízeno městem či obcí. Podrobnosti v dokumentech níže.