tehovcz

Informace o společném projednání návrhu ÚP Tehov - 31.1.2017 od 13:00Datum konání:
31.1.2017

Dne 13.1.2017 započalo společné projednání návrhu Územního plánu Tehov. Nejdůležitějším datem je 31.1.2017, kdy od 13:00 na OÚ Tehov proběhne společné jednání o tomto návrhu, které je primárně určeno pro dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad. Jednání je přístupné veřejnosti. Do 30 dnů od tohoto jednání mohou dotčené orgány podávat svá stanoviska, sousední obce připomínky. Veřejnost může uplatnit své připomínky do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, kterou bylo toto jednání oznámeno (odkaz na úřední desku), to jest v tomto případě do 27.2.2017 včetně.

Kompletní dokumentace projednávaného návrhu územního plánu je k dispozici v sekci Obecní úřad / Územní plán (přímý odkaz zde).