tehovcz

Příspěvek obce na předškolní vzdělávání dětí v soukromých MŠZastupitelstvo obce Tehov na svém zasedání  dne 7. 8. 2017 schválilo příspěvek na docházku dítěte do předškolního zařízení, které není zřízeno městem či obcí.