tehovcz

Územní studie veřejných prostranství: Záznam a prezentace z veřejného projednáníVčera, ve středu 6.12.2017, proběhlo na sále obecního úřadu seznámení veřejnosti s připravovanou územní studií veřejných prostranství formou prezentace a následné diskuze s autory studie z atelieru Hnilička Architekti s.r.o.

Děkujeme všem, kteří přišli a dali s námi hlavy dohromady :) . Pro všechny z Vás, kteří jste se nemohli prezentace osobně zúčastnit jsme připravili videozáznam jednání a připravili prezentovaný materiál ke stažení.

Do nové sekce webu: Obecní úřad / Územní studie byly umístěny odkazy na záznam veřejného projednání územní studie a prezentaci ve formátu pdf.

Do příští středy 13.12.2017 včetně můžete zasílat náměty a připomínky ke studii na adresu úřadu ou@tehov.cz.