tehovcz

Pojmenování ulic a lokalitZastupitelstvo obce Tehov oznamuje, že v souladu s § 28 zákona č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích, na svém zasedání dne 18. 12. 2017  usnesením č. 12/31/2017  odsouhlasilo v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 „Zásady tvorby uličního názvosloví“  3 nové názvy ulic a lokalit.

Schválené názvy zveřejňuje formou veřejné vyhlášky (přímý odkaz) na Úřední desce a na webu obce Tehov. Po uplynutí 15 denní lhůty budou nové názvy ulic zadány do Registru územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN. Po provedení změny v Registru (RÚIAN), budou nové názvy ulic zavedeny ve všech registrech státní správy.

Občané s trvalým pobytem na č.p/č.ev. v nově pojmenované ulici/lokalitě si pak mohou zažádat o vystavení nového občanského průkazu. Vystavení občanského průkazu z důvodu nových názvů ulic je zdarma.