tehovcz

Sdělení provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu-cejchovní výměna vodoměrů v roce 2014