tehovcz

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014Na úřední desce byla zveřejněna OZV o odpadech schválená na zasedání ZO dne 22.12.2014.