tehovcz

Obecně závazná vyhláška č. 4 /2014Na úřední desce byla zveřejněna OZV o regulaci hazardu na území obce schválená na zasedání ZO dne 22.12.2014.