tehovcz

Národní plán povodí LabeMinisterstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zveřejňuje koncepci "Národní plán povodí Labe".