tehovcz

Czech POINT

(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)

 

Pracoviště Czech POINT najdete na Obecním úřadě v Tehově:

  • Kancelář v přízemí budovy Obecního úřadu v Tehově, Panská 107, pracoviště je označeno;
  • O výpisy můžete žádat v úředních hodinách - pondělí 17,00 - 19,00

                                                                                   - středa 8:00-10:00 a 14:00 - 16:00

 

Pracoviště Czech POINT poskytuje tyto služby:

- výpis z obchodního rejstříku

- výpis ze živnostenského rejstříku

- výpis z katastru nemovitostí

- výpis z rejstříku trestů

- výpis bodového systému řidičů

- výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

- výpis z insolventního rejstříku

 

Ceník:

Evidence

 

Cena za 1. stranu

 

Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

100,- Kč

  0,- Kč

Bodový systém řidičů

100,- Kč

50,- Kč

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

100,- Kč

50,- Kč

Insolventní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

 

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby/

Katastr nemovitostí

 

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Rejstřík trestů

Platný obč. nebo jiný průkaz totožnosti

Bodový systém řidičů

Platný obč. nebo jiný průkaz totožnosti

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Podle IČ

Insolventní rejstřík

Podle IČ (organizace), podle osobních údajů (konkrétní osoba)

K rejstříku trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z rejstříku trestů je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z rejstříku trestů je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

Další informace na:

http://www.czechpoint.cz/web/