tehovcz

Poplatky a služby

Níže naleznete popisy jednotlivých poplatků, kdo jsou plátci, termíny splatnosti, způsob platby.

Komunální odpad
     a Biologicky rozložitelný odpad (BRKO)

  • Kompletní informace o zajištění svozu komunálního odpadu v obci

Stočné a kanalizace

  • Informace o cenách stočného vč. pokynů k úhradě
  • Kanalizační řád, možnosti, a podmínky připojení, smluvní a obchodní rámec

Poplatky ze psů

  • Informace pro majitele psů

Hroby

  • Informace o provozním řádu pohřebiště, poplatcích a smlouvách na hrobová místa

Vodné a vodovod

  • Veškeré informace k vlastnické struktuře, provozu a kapacitě vodovodu Tehov
  • Podklady k sítím a informace ke stavebnímu řízení
  • Informace ke zkapacitnění spotřebiště Tehov