tehovcz

Obecní kanalizace a stočné

Informace pro platbu stočného za rok 2017

Zastupitelstvo obce Tehov schválilo* na svém zasedání dne 9. 1. 2017 cenu stočného pro rok 2017 pro nemovitosti připojené na kanalizaci:

  • cena za 1 (každou) osobu v trvale obývaném objektu: 1 500,- Kč vč. DPH,
  • cena za rekreační objekt nebo provozovnu: 2 250,- Kč vč. DPH.

přímý odkaz na schválený dokument

Splatnost

Platbu stočného je nově možné uhradit ve dvou splátkách:

  • minimálně 50% do 31.3.2017
  • zbývající část do 31.10.2017

Pro Vaše pohodlí, kód QR platby s předvyplněným č.ú. - doplňte pouze částku, VS a popis platbyÚhrada převodem

  • bankovní účet obce: 218226125 / 0300
  • jako variabilní symbol: uveďte číslo popisné
  • do zprávy pro příjemce uveďte další informace k identifikaci a dohledání a Vaší platby:
    např.: “Stočné, 3 osoby, čp 123, Vránová”

Pro Vaše pohodlí jsme připravili QR kód
platby s předvyplněným č.ú., stačí do-
plnit částku,VS a upravit popis platby.

Úhrada hotově či kartou v podatelně OÚ

  • cards.jpgplatbu lze rovněž učinit v hotovosti nebo nově také platební kartou v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

 

Informace pro obyvatele lokality Hačalka

V lokalitě Hačalka neprovozuje kanalizaci a nevybírá stočné obec Tehov.

Vlastníkem kanalizace v lokalitě Hačalka je společnost FALCO PRIM s.r.o. (IČ 25782070), provozovatelem kanalizace je pak podle našich informací společnost 1.SčV, a.s., provoz Říčany, která také vybírá od obyvatel připojených v místě na kanalizaci stočné.

Obec Tehov na základě platné smlouvy se společností FALCO PRIM s.r.o. řádně likviduje odpadní vody předané z lokality Hačalka do kanalizačního řadu obce, přičemž příslušné finanční plnění za tuto službu je upraveno výše uvedenou smlouvou.

Pro podrobnější informace se obracejte na společnosti FALCO PRIM s.r.o. a 1.SčV, a.s.

 


Další dokumenty

Smlouva o odvádění odpadních vod (od r. 2014)

Obchodní podmínky

Technické podmínky pro výstavbu kanalizační přípojky

Kanalizační řád


 

Archiv

Cena a kalkulace stočného pro rok 2016

Cena a kalkulace stočného pro rok 2015

Cena a kalkulace stočného pro rok 2014

Smlouva o odvádění odpadních vod od roku 2013

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací

Cena a kalkulace stočného pro rok 2013

Cena stočného pro rok 2012

Kalkulace ceny stočného pro rok 2012

Ceník stočného_2011