tehovcz

Poplatky ze psů

(Pozor na změnu výše poplatku od 1. 1. 2020!)

NOVÉ: OZV č 1_2019_poplatek ze psů

Máte nového pejska? Nezapomeňte ho přihlásit!

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku tj. ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. 

Doporučujeme zaslat na ou@tehov.cz fotografii psa s názvem PŔÍJMENÍ_TELEFONNÍ ČÍSLO.jpg pro snadnější dohledání majitele v případě nalezení zaběhlého psa.

Formulář přiznání poplatku ze psa - ke stažení, nebo získáte vytištěný k vyplnění v kanceláři OÚ

Poplatky ze psů činí za kalendářní rok:

a) za prvního psa                                                                                                     300

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                               400

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                                                      100 Kč       

d) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v bodu c)                       150 Kč  

Poplatek ze psů musí být uhrazen do konce března běžného roku.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů
od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených  vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Poplatek lze uhraditúředních hodinách v hotovosti nebo platební kartou v kanceláři OÚ v Tehově, popř. převodním příkazem na účet číslo: 218226125/0300, použitý variabilní symbol – číslo popisné nebo evidenční domu, zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení majitele_PES.

Obecní úřad každoročně v září až v říjnu organizuje očkování psů na návsi obce. Očkování proti vzteklině je pro registrované psy již zahrnuto v ročním poplatku za psy a je tudíž pro majitele psů zdarma. Po dohodě s veterinářem je možné nechat oočkovat kombinaci vzteklina + psinka s doplatkem.

Informace o termínu očkování je rozesílána aktualitou - rok 2019 ZDE.

 

Vyhledat v textu

21. 1. Běla

Zítra: Slavomír

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

https://www.facebook.com/Tehov.obec/

http://mas.ricansko.eu/

http://www.laduv-kraj.cz/

http://www.zaprazi.eu/

Diskusní fórum

příspěvků: 288

Návštěvnost stránek

397709