tehovcz

Poplatky ze psů

Máte nového pejska? Nezapomeňte ho přihlásit!

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku tj. ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. 

Doporučujeme zaslat na ou@tehov.cz fotografii psa s názvem PŔÍJMENÍ_TELEFONNÍ ČÍSLO.jpg pro snadnější dohledání majitele v případě nalezení zaběhlého psa.

Formulář přiznání poplatku ze psa - ke stažení, nebo získáte vytištěný k vyplnění v kanceláři OÚ

Poplatky ze psů činí za kalendářní rok:

a) za prvního psa                                                                                                     200 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                               300 Kč

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,  a nebo poživatel sirotčího důchodu                         100 Kč       

d) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v bodu c)                       150 Kč  

Poplatek ze psů musí být uhrazen do konce března běžného roku.

Poplatek lze uhradit v úředních hodinách v hotovosti nebo platební kartou v kanceláři OÚ v Tehově, popř. převodním příkazem na účet číslo: 218226125/0300, použitý variabilní symbol – číslo popisné nebo evidenční domu, zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení majitele_PES.

Obecní úřad každoročně v září až v říjnu organizuje očkování psů na návsi obce. Očkování proti vzteklině je pro registrované psy již zahrnuto v ročním poplatku za psy a je tudíž pro majitele psů zdarma. Po dohodě s veterinářem je možné nechat oočkovat kombinaci vzteklina + psinka s doplatkem.

Informace o termínu očkování je rozesílána aktualitou - rok 2019 ZDE.

 OZV č 1_2010_poplatek ze psů.doc

 

Vyhledat v textu

15. 12. Radana

Zítra: Albína

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

https://www.facebook.com/Tehov.obec/

http://mas.ricansko.eu/

http://www.laduv-kraj.cz/

http://www.zaprazi.eu/

Diskusní fórum

příspěvků: 288

Návštěvnost stránek

390764