tehovcz

Poplatky ze psů

Poplatky ze psů pro rok 2018 zůstávají nezměněny a činí za kalendářní rok:

a) za prvního psa                                                                                                     200 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                               300 Kč

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,  a nebo poživatel sirotčího důchodu                         100 Kč       

d) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v bodu c)                       150 Kč  

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku tj. ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. 

Poplatků ze psů na rok 2018 musí být uhrazen do konce března 2018.

Poplatek lze uhradit v úředních hodinách v hotovosti nebo platební kartou v kanceláři OÚ v Tehově, popř. převodním příkazem na účet číslo: 218226125/0300, použitý variabilní symbol – číslo popisné nebo evidenční domu, zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení majitele_PES.

 OZV č 1_2010_poplatek ze psů.doc