tehovcz

Máte v obci Tehov trvalé bydliště?

Jaké Vám to může přinést výhody?

1) Příspěvek obce na předškolní vzdělávání dětí v předškolním zařízení, které není zřízeno městem či obcí