tehovcz

Máte v obci Tehov trvalé bydliště?

Jaké Vám to může přinést výhody?

  • jen dítě s trvalým pobytem v obci bude automaticky přijato do místní ZŠ, do naplnění kapacity i do místní MŠ (při trvalém pobytu v obci 1 rodiče i dítěte je pro přijetí do MŠ jediným kritériem věk)
  • Společný II. stupeň ZŠ pro děti z obcí Tehov a Světice - žáci s trvalým pobytem v obci Tehov navštěvují díky smlouvě o společném školském obvodu pro 2. stupeň a smlouvě o spolupráci mezi Tehovem a Světicemi 2. stupeň ZŠ ve Světicích. Mají rezervovaná místa vždy do 31. května běžného roku. Tito žáci budou přijímáni ihned po podání žádosti o přestup mezi školami. 
  • Příspěvek obce na předškolní vzdělávání dětí v předškolním zařízení, které není zřízeno městem či obcí - podmínky pro školní rok 2016/17, vzorová žádost ke stažení (žádost.docx, žádost.pdf)