tehovcz

Místní knihovna a komunitní centrum (KC)

Pondělí   14:00-17:30 (knihovna a KC)
Úterý 9:30-11:30 (klub Tehováček) 14:00-17:30 (knihovna a KC)
Středa   14:00-17:30 (knihovna a KC)
Čtvrtek    14:00-17:30 (knihovna a KC)
Pátek    14:00-17:30 (knihovna a KC)
Sobota   14:00-15:00 (knihovna)
Neděle ZAVŘENO  

 

Komunitní centrum s knihovnou je ve všední dny otevřeno pod vedením paní Ivany Šotkovské od 14,00 hod. do 17,30 hod, v sobotu se na Vás mezi 14,00 a 15,00 hod těší paní knihovnice Milada Bárová.

Stále přemýšlíme, jak prostor využívat nejen pro čtenáře. V odpoledních hodinách komunitní centrum nabízí pro menší návštěvníky vždy nějaké tvoření. Zapojují se místní spolky, jakékoli další občanské iniciativy jsou vítány. Program centra budeme rozšiřovat postupně, můžete se těšit např. na tvořivé kurzy pro dospělé pořádané Tehovským kulturním spolkem.

Každé úterý zde v dopoledních hodinách otvírá spolek OS Tehov mateřské centrum - klub „Tehováček“ pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče či jiné pečující osoby. Za symbolický poplatek 30,- za rodinu (na nákup pomůcek a potřeb na tvoření) si zde můžete odpočinout např. po procházce na náves.  Je zde možné ohřát dítěti přesnídávku, vypít si kávu, dítě si pohraje na koberci a možná zde najde nového kamaráda. Těší se na Vás Mgr. Magdalena Šrůtová.

1. listopadu 2017 proběhlo slavnostní otevření naší obecní knihovny v novém kabátě. Prostor zaplněný policemi knih a krabicemi darů občanů Tehova prošel během října velkými změnami. Přetvořením místnosti knihovny na víceúčelový prostor tak vzniklo malé komunitní centrum, kde se mohou scházet rodiče s nejmenšími dětmi na koberci, stejně jako senioři na pohovce nad denním tiskem, lze si vyhledat informace na počítači s internetem a hlavně školní děti zde najdou útočiště v sychravých dnech podzimu a zimy každé odpoledne nejen nad knihou, ale i u tvořivé činnosti. Půjčovní doba se výrazně rozšířila, stejně jako okruh soudobé literatury, která je zde k zapůjčení především z benešovského a říčanského výměnného fondu.

Knihovna bude i nadále procházet průběžnou obnovou, kterou si už za své roky opravdu zasloužila. Bude to obnova nákladná zejména na čas a práci. A co se to tedy plánujeme? Bude obnovován fond, který je pro nás vzácný a důležitý, získá důstojné místo a především bude možné si knihy vyhledávat a i na dálku ověřit, že tuto knihu u nás v Tehově opravdu máme. To bude zajímavá informace například pro mládež, která před maturitou složitě dohání všechnu povinnou četbu a dočkat se knihy ve větších knihovnách může být někdy problém.