tehovcz

Obecní úřad

Základní informace
Kontaktní a identifikační údaje. Statistické údaje.

Popis úřadu
Organizační struktura úřadu. Kontaktní údaje na pracovníky úřadu. Úřední hodiny.

Poskytování informací a příjem podání
Způsob poskytování informací podle zák. č. 106/99 Sb. Příjem podání žádostí a odvolání. Výroční zprávy o poskytování informací.

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva
Místní vyhlášky. Výčet důležitých právních předpisů. Usnesení zastupitelstva. Výběrová řízení.

Rozpočet a kontroly hospodaření
Informace o příjmové a výdajové části rozpočtu v současném a minulém roce. Kontroly hospodaření - audity.

Veřejná finanční podpora

Plánujete-li nějakou kulturní, sportovní, společenskou či jinak zajímavou a prospěšnou aktivitu, jejímž hlavním účelem není dosahování zisku, neváhejte, prostudujte si pravidla Veřejné finanční podpory a podejte žádost. Úspěšnost žádostí je téměř 100%.

Elektronická podatelna
On-line formulář pro zaslání zprávy na obecní úřad.