tehovcz

Vyhlášky a směrnice

 

Obecně závazné vyhlášky obce Tehov

 

Název vyhlášky

Účinnost

Platné vyhlášky:

 

 

 

 

 

FORMULÁŘ pro splnění ohlašovací povinnosti ve smyslu OZV č. 6/2015 ve znění její změny OZV č. 1/2016

 

OZV č. 1/2016, kterou se mění OZV č. 6/2015 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace

22. 4. 2016

OZV č. 6/2015 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace

7. 1. 2016

OZV č. 5/2015, kterou se stanoví poplatepoplatek za zajišťování režimu nakládání s komunálním odpadem na území obce Tehov

7. 1. 2016

OZV č. 4/2015 o zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a nakládání se stavebním odpadem na území obce Tehov

7. 1. 2016

OZV č. 3/2015, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

1. 9. 2016

OZV č. 2/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů v obci Tehov

1. 1. 2016 

OZV č. 4/2014, jíž se zakazuje provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

7. 1. 2015

Názvy ulic

22.04.2013

OZV č. 1/2012 Zásady tvorby uličního názvosloví

01.05.2012
OZV č. 1/2011 o stanovení místního poplatku pro výpočet daně z nemovitosti 01.01.2012
OZV č.1/2010 o místním poplatku ze psů  28.12.2010
OZV č.2/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity 28.12.2010
OZV č.3/2010 o místním poplatku ze vstupného 28.12.2010
OZV č.4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 28.12.2010
Řád pohřebiště.doc 07.10.2004

  

Směrnice obce Tehov

Směrnice obce Tehov č. 1/2017: Zřizování služebností a vydávání souhlasu s uložením inženýrských sítí a práva jízdy a chůze na nemovitém majetku obce.