tehovcz

Přeložka silnice II/107

3. 6. 2016 Elektronické sčítání vozidel projíždějících obcí Tehov

Obec Tehov - měření intenzity dopravy - 2016-06.pdf

Obec Tehov - měření intenzity dopravy - 2016-06 - graf.pdf

11. 5. 2016 “Dopravní studie zlepšení dopravní obslužnosti zájmového území Říčansko - jih”

A. průvodní zpráva.pdf

B.1_Situace_širšího_území.pdf

B.2_Celková_situace.pdf

B.3.1_Detailní_situace_II_107_1.pdf

B.3.2_Detailní_situace_II_107_2.pdf

B.3.3_Detailní_situace_II_335_1.pdf

B.3.4_Detailní_situace_II_335_2.pdf

B.3.5_Detailní_situace_II_335_3.pdf

B.4.1_Podelný_profil_II_107_1.pdf

B.4.2_Podelný_profil_II_107_2.pdf

B.4.3_Podelný_profil_II_335_U1_U2varA.pdf

B.4.4_Podelný_profil_II_335_U3.pdf

B.5.1_Detailní_situace_II_335_U2varB.pdf

B.5.2_Podelný_profil_II_335_U2varB.pdf

B.6. Zakres do up.pdf

B.7.1 Střety s prvky životního prostředí web.pdf

B.7.2 Střety se stávající technickou infrastrukturou web.pdf

B.8.1 -2016-stav.pdf

B.8.2-2040-s_SOKP511-335_ne-107_ne.pdf

B.8.3-2040-s_SOKP511-335_ano-107_ano.pdf

B.8.4-2040-s_SOKP511-335_ne-107_ano.pdf

B.8.5-2040-s_SOKP511-335_ano-107_ne.pdf

B.8.6-2040-s_SOKP511-rozdil-335_ano-107_ano.pdf

B.8.7-2040-s_SOKP511-rozdil-335_ne-107_ano.pdf

B.8.8-2040-s_SOKP511-rozdil-335_ano-107_ne.pdf

B.8.9-2040-bez_SOKP511-335_ne-107_ne.pdf

B.8.10-2040-bez_SOKP511-335_ano-107_ano.pdf

B.8.11-2040-bez_SOKP511-335_neni-107_ano.pdf

B.8.12-2040-bez_SOKP511-335_ano-107_ne.pdf

B.8.13-2040-bez_SOKP511-rozdil-335_ano-107_ano.pdf

B.8.14-2040-bez_SOKP511-rozdil-335_ne-107_ano.pdf

B.8.15-2040-bez_SOKP511-rozdil-335_ano-107_ne.pdf

C.1_Výčet_dotčených_pozemků.pdf

C.2_Odhad_nákladů_dle_CN.pdf

Audiozáznam besedy

pořádané 27. 5. 2016 ve společenském sále obecního úřadu Tehov

Odkaz na soubor mp3

Fotografie z besedy

Odkaz na fotogalerii z besedy (foto Eva Šotkovská)


Související dokumenty

Statický posudek ZŠ a MŠ Tehov