tehovcz

Aktuální projekty obce Tehov

Na této stránce budeme přinášet informace o připravovaných a probíhajících obecních projektech.


Obnova stromořadí v Tehově

Za finanční podpory Nanadace ČEZ.pngdace ČEZ ve výši 62 150,- Kč v rámci grantového programu “Stromy” jsme na konci října a během listopadu 2016 obnovili již značně prořídlá stromořadí podél ulice Panská mezi Hačalkou a návsí a podél ulice Všestarská a navazující silnice směrem na Všestary. Jedná se o výsadbu 105 ks tradičních jabloní starých odrůd, převážně renet. Za přispění Nadace ČEZ jsme rovněž doplnili 2 chybějící lípy ve stromořadí před Obecním úřadem. O výsadbu se postarali zaměstnanci Technických služeb Tehov za účasti dětí ze ZŠ Tehov. Chceme, ukázat dětem, že i každý strom byl někdy malý a že potřebuje naši péči a ochranu. Děkujeme.


ZŠ Tehov 1905.PNGStavební úpravy a rozšíření ZŠ Tehov

Projekt sestává ze tří částí:

  • rozšíření ZŠ adaptací obecního bytu na učebnu, kancelář a šatnu
  • zvýšení energetické úspornosti stavby
  • úpravy a rozšíření předprostoru školy

Dokončená fáze: Dokumentace pro stavební povolení (18.5.2017)

Probíhající fáze: Projednání SP, Dokumentace pro provedení stavby

Připravujeme: Financování (dotační titul OPŽP)

Předpokládaný termín realizace: 2017 - 2018

Generální projektant: Omega Project s.r.o.


Volnočasový park Tehov.PNGVolnočasový park Tehov

Cílem projektu Volnočasového parku Tehov je další rozvoj a rozšíření stávajícího hřiště v lokalitě Pod Hůrou (u ČOV) o možnosti sportovního vyžití pro cvičení, hry a cyklistické aktivity. Součástí areálu budou drobné objekty přístřešků a zázemí. Byla již podepsána také smlouva o směně pozemků, kterými byl areál zcelen a celý nyní spadá do obecního majetku. Projekt byl také kladně projednán s Odborem životního prostředí v Říčanech.

Volnočasový park Tehov - studie (pdf 5,5 MB)

Dokončená fáze: Studie

Probíhající fáze: Majetkoprávní příprava

Připravujeme: Financování, projednání a následnou realizaci

Předpokládaný termín realizace: 2017 - 2018, v etapách dle možností financování

Autor návrhu: Atelier Progres s.r.o.


Vodárna pod Hůrou 170519.PNGVodárna Pod Hůrou

Ve spolupráci s obecní společností Technické služby Tehov s.r.o. (TST) připravujeme částečnou adaptaci objektu vodárny úpravu jejího okolí. Adaptace objektu má přinést zejména kvalitní a hygienické zázemí o adekvátní kapacitě pro kulturní a sportovní akce. Dvorek objektu vodárny bude zastřešen a zabezpečen vraty, aby mohl sloužit jako skladové a technické zázemí TST a současně přinese možné skladové prostory pro aktivity v nedalekém Volnočasovém parku Tehov.
Úpravou okolí vodárny chceme vytvořit kvalitní veřejné prostranství, které propojí ulici Pod Hůrou s lokalitou volnočasového parku a ČOV, současně tak vzniknou přístupové a manipulační plochy k objektu vodárny. Součástí úprav budou i terénní a zahradnické úpravy přilehlých zelených ploch.

Probíhající fáze: Studie včetně dokumentace pro provedení stavby

Předpokládaný termín realizace: léto 2017

Autor návrhu: Arch. Jan Hájek

Vodárna pod Hůrou 170519.PNGVodárna pod Hůrou 170519 REZ.PNG

Vyhledat v textu

18. 10. Lukáš

Zítra: Michaela

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

https://www.facebook.com/Tehov.obec/

http://mas.ricansko.eu/

http://www.laduv-kraj.cz/

http://www.zaprazi.eu/

Diskusní fórum

příspěvků: 244

Návštěvnost stránek

291760