tehovcz

O knihovně a komunitním centru

Provozní doba

 

Pondělí

 

14:00-17:30 (knihovna a KC)

Úterý

9:30-11:30 (klub Tehováček)

14:00-17:30 (knihovna a KC)

Středa

 

14:00-17:30 (knihovna a KC)

Čtvrtek

 

14:00-17:30 (knihovna a KC)

Pátek

 

14:00-17:30 (knihovna a KC)

Sobota

pouze 1. sobota v měsíci

14:00-16:00 (knihovna)

Neděle

ZAVŘENO

 

kontakt: knihovna@tehov.cz, tel.: 323 607 062

Komunitní centrum s knihovnou je ve všední dny otevřeno pod vedením paní Ivany Šotkovské od 14,00 hod. do 17,30 hod., každou 1. sobotu v měsíci se na Vás mezi 14,00 a 16,00 hod těší paní knihovnice Milada Bárová.

Prostor je využíván nejen pro čtenáře, ale pro širokou veřejnost. Každý všední den v odpoledních hodinách komunitní centrum nabízí pro menší návštěvníky vždy nějaké tvoření, jehož rozpis naleznete v příslušné záložce. Je zde také možnost posezení u kávy nebo čaje, vyhledání informací na počítači a pro malé děti hraní na koberci.

Každé úterý zde v dopoledních hodinách otvírá spolek OS Tehov mateřské centrum - klub „Tehováček“ pro nejmenší děti a jejich rodiče, prarodiče či jiné pečující osoby. Za symbolický poplatek 30,- za rodinu (na nákup pomůcek a potřeb na tvoření) si zde můžete odpočinout např. po procházce na náves. Je zde možné ohřát dítěti přesnídávku, vypít si kávu, dítě si pohraje na koberci a možná zde najde nového kamaráda. Těší se na Vás Bc. Magdalena Šrůtová. Aktuální program sledujte ZDE.

Stále přemýšlíme jak prostor využívat. Zapojují se i místní spolky. V současné době zde probíhají každý měsíc tvořivé kurzy pro dospělé pořádané Tehovským kulturním spolkem. Nově zde probíhají také přednášky.

Program centra budeme rozšiřovat postupně, jakékoli další občanské iniciativy jsou vítány.

CENÍK PRONÁJMU PROSTOR BUDOVY Obecního úřadu

PROVOZNÍ ŘÁD Knihovny a komunitního centra 

 

1. listopadu 2017 proběhlo otevření knihovny v novém kabátě. Prostor zaplněný policemi knih a krabicemi darů občanů Tehova prošel během října velkými změnami. Přetvořením místnosti knihovny na víceúčelový prostor tak vzniklo malé komunitní centrum, kde se mohou scházet rodiče s nejmenšími dětmi na koberci, stejně jako senioři na pohovce nad denním tiskem, lze si vyhledat informace na počítači s internetem a hlavně školní děti zde najdou útočiště v sychravých dnech každé odpoledne nejen nad knihou, ale i u tvořivé činnosti. Půjčovní doba se výrazně rozšířila, stejně jako okruh soudobé literatury, která je zde k zapůjčení především z benešovského a říčanského výměnného fondu.

Knihovna bude i nadále procházet průběžnou obnovou, kterou si už za své roky opravdu zasloužila. Bude to obnova nákladná zejména na čas a práci. A co se to tedy plánujeme? Bude obnovován fond, který je pro nás vzácný a důležitý, získá důstojné místo a především bude možné si knihy vyhledávat a i na dálku ověřit, že tuto knihu u nás v Tehově opravdu máme. To bude zajímavá informace například pro mládež, která před maturitou složitě dohání všechnu povinnou četbu a dočkat se knihy ve větších knihovnách může být někdy problém.