tehovcz

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Tehov dne 4. 4. 2016Vyvěšeno: 27. 3. 2016
Sejmuto: 5. 4. 2016

Místo konání

Obecní úřad Tehov, Panská č. p. 107, 251 01 Tehov

Zasedací místnost OÚ, 1. PP

Termín konání

Pondělí 4. 4. 2016 od 19:00 hod

Navržený program:

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
2) Schválení programu
3) Vydání územního opatření o stavební uzávěře
4) Dodatek partnerské smlouvy na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu na
kompostárně Struhařov
5) Výkup pozemků dotčených trasou cyklostezky Tehov Světice
6) Prodej a směna částí pozemků v lokalitě Na Uhlíři předem určenému zájemci
7) Prodej částí pozemků v ulici Dlouhá předem určenému zájemci
8) Prodej a směna částí pozemků v lokalitě u památníku obětí osvobození
9) Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Tehov
10) Prodloužení smlouvy s provozovatelem vodovodní sítě obce Tehov
11) Dodatek VPS přestupky Říčany změna
sazeb
12) Pachtovní smlouvy obecních zemědělsky obdělávaných pozemků
13) Obecně závazná vyhláška obce Tehov, kterou se mění obecně závazná
vyhláška obce Tehov č. 6/2015 o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace
14) Různé
15) Diskuze

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 27. 03. 2016 23:53

23. 3. Ivona

Zítra: Gabriel

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 354

Návštěvnost stránek

597214