tehovcz

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Tehov dne 19. 9. 2016Vyvěšeno: 11. 9. 2016
Sejmuto: 20. 9. 2016

Místo konání:

Obecní úřad Tehov, Panská č. p. 107, 251 01 Tehov
Zasedací místnost OÚ, 1. PP

Termín konání:

Pondělí 19. 9. 2016 od 19:00 hod

Navržený program:

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání
4) Prodej části obecního pozemku 1086/18
5) Převod objektu obecní vodárny Pod Hůrou do majetku obecní společnosti
Technické služby Tehov s.r.o.
6) Provoz a financování obecní společnosti Technické služby Tehov s.r.o.
7) Nominace zástupce obce Tehov do školské rady ZŠ Světice
8) Schválení příspěvku na docházku dětí do MŠ, která není zřízena městem či
obcí
9) Veřejnoprávní smlouva úseková
měření
10) Projednání petice Osada
Lada
11) Řád veřejného pohřebiště
12) Žádost o změnu ÚP
13) Různé
14) Diskuze

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 11. 09. 2016 22:51

18. 4. Valérie

Zítra: Rostislav

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

646373