tehovcz

INFORMACE O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TEHOVVyvěšeno: 6. 6. 2019
Sejmuto: 18. 6. 2019

Místo konání:

Obecní úřad Tehov - zasedací místnost OÚ, 1. PP
Panská č. p. 107, 251 01 Tehov

Termín konání:

Pondělí 17. 6. 2019 od 20:00 hod

Navržený program:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
  2. Schválení programu
  3. Veřejná finanční podpora
  4. Sběrný dvůr - směna pozemků
  5. Nákup pozemků parc. č. 381 a 382 v kat. území Tehov u Říčan pro místní
    komunikaci k ČOV a manipulační plochu
  6. Oprava místních vad na pozemních komunikacích
  7. Různé
  8. Diskuze

 

V Tehově dne 6. 6. 2019


Ing. arch. David Hlouch v. r.
starosta obce

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 10. 06. 2019 14:05

Vyhledat v textu

2. 7. Patricie

Zítra: Radomír

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

https://www.facebook.com/Tehov.obec/

http://mas.ricansko.eu/

http://www.laduv-kraj.cz/

http://www.zaprazi.eu/

Diskusní fórum

příspěvků: 304

Návštěvnost stránek

428651