tehovcz

Nařízení Státní veterinární správy - VČELYUpozorňujeme včelaře, že na úřední desce obce bylo zveřejněno Nařízení státní veterinární správy, a to nařízení mimořádných veterinárních opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu. Všichni chovatelé mají povinnost nahlásit do 30. 11. 2018 kontaktní a registrační údaje chovatele svým důvěrníkům popř. ustředí v Kolíně či pracovišti pro Prahu východ na Praze 2. Další povinností je vložit do všech včelstev podložky na dno úlů v termínu nejpozději do 15. 12. 2018, a to na dobu nejméně 30 dnů, aby chovatel mohl zajistit rozbor úlové měli. Veškeré přesuny včelstev a matek z ochranného pásma i v rámci ochranného pásma se zakazují. Pro pohyb uvnitř ochranného pásma je přemisťování včelstev a matek možné výhradně na individuální povolení, a to po negativním výsledku vyšetření měli. Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, a 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.


20. 6. Květa

Zítra: Alois

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

654381