tehovcz

Obecní kanalizace a stočné

Majitelem i správcem kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV, ul. K Potoku, Tehov) je Obec Tehov (IČ: 00240877).

 

Registrace k  elektronické fakturaci stočného ZDE!

2024

Zastupitelstvo obce Tehov dne 18. 12. 2023 usnesením 5/10/2023 stanovilo cenu stočného pro rok 2024 ve výši 36,44 Kč bez DPH za 1 m³ odpadních vod pro Tehov bez lokality Hačalka

V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla. Stanovená cena za 1m³ odpovídá ročnímu stočnému 1 469,26 Kč včetně DPH (od 1.1.2024 je DPH pro vodné a stočné 12%) za každou osobu v trvale obývaném objektu dle směrných čísel. Pro rekreační objekty nebo provozovny bez zaměstnanců bez měřeného stočného určilo cenu odpovídající 1,5 násobku ceny za 1 osobu v trvale obývaném objektu. Provozovnám se zaměstnanci bude účtováno množství odpadních vod dle příslušného prováděcího předpisu a to na základě smlouvy mezi provozovatelem a připojeným subjektem.

Úhrada stočného probíhá na základě faktury, kterou vystaví obecní úřad 1x ročně v polovině běžného roku pro nemovitosti se stočným stanoveným dle směrných čísel, pro měřené stočné pak na základě nahlášených stavů vodoměru 2x ročně (leden a červenec). 

V případě, že jste prokazatelně napojeni na jediný měřený zdroj vody, kontaktujte obecní úřad pro změnu smlouvy.

 

HAČALKA

K ceně stočného jsou připočteny náklady na provoz místní přečerpávací soustavy ve výši 31,50 Kč/m³ bez DPH. Celková výše stočného pro lokalitu Hačalka je tedy 67,94 Kč/m³ bez DPH.

Faktury budou vystaveny na základě měřené spotřeby vody dle informací z odečtů prováděných provozovatelem vodovodu. Úhrada stočného probíhá na základě faktury, kterou vystaví obecní úřad 2x ročně (leden a červenec). 

Nezaplacení faktury za stočné ve lhůtě delší než 30 dnů po splatnosti může vést až k případnému přerušení  odvádění odpadních vod na náklady odběratele. Proto prosíme zákazníky, aby v případě problémů s úhradou faktury za stočné ihned kontaktovali obecní úřad. Po dohodě lze domluvit splátkový kalendář.

 

 


Další dokumenty

Smlouva o odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky

Technické podmínky pro výstavbu kanalizační přípojky

Kanalizační řád

Cena a kalkulace stočného pro rok 2024 - Tehov - Hačalka

Porovnání všech položek výpočtu ceny stočného podle cenových předpisů za rok 2023 a dosažené skutečnosti (obec Tehov)

Porovnání všech položek výpočtu ceny stočného podle cenových předpisů za rok 2023 a dosažené skutečnosti (Tehov - Hačalka)

 

20. 5. Zbyšek

Zítra: Monika

Odber_SMS_velky.jpgSMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

 

Diskusní fórum

příspěvků: 370

Návštěvnost stránek

650956