tehovcz

Obecní kanalizace a stočné

Registrace k  elektronické fakturaci stočného ZDE!

2022

Zastupitelstvo obce Tehov stanovilo cenu stočného pro rok 2022 ve výši 35,47 Kč bez DPH za 1 m³ odpadních vod, to jest

  • 1 400,- Kč včetně DPH za každou osobu v trvale obývaném objektu dle směrných čísel,
  • 2 100,- Kč včetně DPH za rekreační (trvale neobývaný) objekt nebo provozovnu bez zaměstnanců,
  • provozovnám se zaměstnanci bude účtováno množství odpadních vod dle příslušného prováděcího předpisu a to na základě smlouvy mezi provozovatelem a připojeným subjektem.

Úhrada stočného proběhne na základě faktury, kterou vystaví obecní úřad v průběhu 2. čtvrtletí roku 2022.

Nezaplacení faktury za stočné ve lhůtě delší než 30 dnů po splatnosti může vést až k případnému přerušení  odvádění odpadních vod na náklady odběratele. Proto prosíme zákazníky, aby v případě problémů s úhradou faktury za stočné ihned kontaktovali obecní úřad. Po dohodě lze domluvit splátkový kalendář.

Cena a kalkulace stočného pro rok 2022

Porovnání všech položek výpočtu ceny stočného podle cenových předpisů za rok 2021 a dosažené skutečnosti (obec Tehov)

 

Informace pro obyvatele lokality Hačalka

Upozorňujeme vlastníky všech nemovitostí připojených na kanalizaci v lokalitě Hačalka, že od 1.1.2022 je provozovatelem kanalizačního řadu na Hačalce obec Tehov. Smlouvy s odběrateli budou uzavírány v průběhu následujících týdnů, fakturace stočného bude vázána na odečty vodoměrů v polovině tohoto roku.

Cena stočného pro celou obec Tehov je stejně jako v loňském roce 35,47 Kč/m³ bez DPH. Pro lokalitu Hačalka budou k této ceně připočteny náklady na provoz místní přečerpávací soustavy ve výši 34,17 Kč/m³ bez DPH. Celková výše stočného pro lokalitu Hačalka tedy je pro letošní rok 69,64 Kč/m³ bez DPH.

Cena a kalkulace stočného pro rok 2022 - Hačalka

Porovnání všech položek výpočtu ceny stočného podle cenových předpisů za rok 2021 a dosažené skutečnosti (Tehov - Hačalka)

Při orientačním přepočtu na základě směrných čísel produkce odpadních vod na osobu a rok dle § 19 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích to vychází na cca 2760,- Kč na osobu a rok včetně 10% DPH. Stočné bude nicméně stanoveno na základě měřené spotřeby vody dle informací z odečtů prováděných provozovatelem vodovodu.

Náklady na provoz místní přečerpávací soustavy byly stanoveny jednak na základě podkladů poskytnutých stávajícím vlastníkem (Falco Prim s.r.o.) a dosavadním provozovatelem (1.SčV, a.s.), jednak na základě konzultace s odborným dozorem a provozovatelem obecní kanalizace a ČOV.

Do nákladů na provoz lokality Hačalka se mimo jiné propíší vstupní náklady na drobné úpravy systému, doplnění řízení čerpacích jímek a nákup záložních prvků, přesto se nám cenu nákladů na stočné pro tuto lokalitu podaří již v tomto roce snížit o více než 1100,- Kč na obyvatele a rok (při uvažovaném běžném odběru vody dle směrných čísel).

Společnost 1.SčV, a.s. podle našich informací ukončila provozování kanalizace v lokalitě Hačalka oznámením krajskému úřadu ke konci roku 2021. Případné výzvy k úhradám plateb a záloh za stočné ze strany 1.SčV, a.s. v roce 2022 proto nelze považovat za relevantní (neplaťte).


Další dokumenty

Smlouva o odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky

Technické podmínky pro výstavbu kanalizační přípojky

Kanalizační řád


Archiv

Cena a kalkulace stočného pro rok 2021

Cena a kalkulace stočného pro rok 2020 

Cena a kalkulace stočného pro rok 2019 

Cena a kalkulace stočného pro rok 2018

Cena a kalkulace stočného pro rok 2017

Cena a kalkulace stočného pro rok 2016

Cena a kalkulace stočného pro rok 2015

Cena a kalkulace stočného pro rok 2014

Cena a kalkulace stočného pro rok 2013

Cena stočného pro rok 2012

Kalkulace ceny stočného pro rok 2012

Ceník stočného_2011

 

 

 

 

 

Vyhledat v textu

29. 9. Michal

Zítra: Jeroným

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

logo fb.jpg

logo_mas_200.png

laduv-kraj-logo-min.png

zaprazi_logo-_web_top.jpg

 

Diskusní fórum

příspěvků: 342

Návštěvnost stránek

574913