tehovcz

Obecní kanalizace a stočné

Registrace k  elektronické fakturaci stočného ZDE!

2020

Zastupitelstvo obce Tehov stanovilo cenu stočného pro rok 2020 ve výši 34,86 Kč bez DPH za 1 m³ odpadních vod, to jest

  • 1 400,- Kč včetně DPH za každou osobu v trvale obývaném objektu dle směrných čísel,
  • 2 100,- Kč včetně DPH za rekreační (trvale neobývaný) objekt nebo provozovnu bez zaměstnanců,
  • provozovnám se zaměstnanci bude účtováno množství odpadních vod dle příslušného prováděcího předpisu a to na základě smlouvy mezi provozovatelem a připojeným subjektem.

Úhrada stočného proběhne na základě faktury, kterou vystaví obecní úřad v průběhu 2. čtvrtletí roku 2020 i vzhledem k tomu, že v průběhu roku dojde ke změně výše sazby DPH (v období 01-04/2020 DPH 15%, v období 05-12/2020 DPH 10%). Změna DPH je zohledněna ve schválené ceně stočného uvedené výše. Důvodem snížení ceny stočného je mj. právě snížení sazby DPH a nižší sazba úroků z úvěrů.

Nezaplacení faktury za stočné ve lhůtě delší než 30 dnů po splatnosti může vést až k případnému přerušení  odvádění odpadních vod na náklady odběratele. Proto prosíme zákazníky, aby v případě problémů s úhradou faktury za stočné ihned kontaktovali obecní úřad. Po dohodě lze domluvit splátkový kalendář.

Cena a kalkulace stočného pro rok 2020

Informace pro obyvatele lokality Hačalka

V lokalitě Hačalka neprovozuje kanalizaci a nevybírá stočné obec Tehov.

Vlastníkem provozně související tlakové kanalizace v lokalitě Hačalka je společnost FALCO PRIM s.r.o. (IČ 25782070), provozovatelem je pak podle našich informací společnost 1.SčV, a.s., provoz Říčany, která také vybírá od připojených obyvatel stočné. Obec Tehov na základě platné smlouvy se společností FALCO PRIM s.r.o. řádně likviduje odpadní vody předané z lokality Hačalka do kanalizačního řadu obce, přičemž příslušné finanční plnění za tuto službu je upraveno výše uvedenou smlouvou. Do vyúčtování stočného obyvatel Hačalky se likvidace odpadních vod na obecní ČOV promítne ve stanovené výši 34,86 Kč bez DPH za kubík

Pro podrobnější informace se obracejte na společnosti FALCO PRIM s.r.o. a 1.SčV, a.s.

 


Další dokumenty

Smlouva o odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky

Technické podmínky pro výstavbu kanalizační přípojky

Kanalizační řád


Archiv

Cena a kalkulace stočného pro rok 2019 

Cena a kalkulace stočného pro rok 2018

Cena a kalkulace stočného pro rok 2017

Cena a kalkulace stočného pro rok 2016

Cena a kalkulace stočného pro rok 2015

Cena a kalkulace stočného pro rok 2014

Cena a kalkulace stočného pro rok 2013

Cena stočného pro rok 2012

Kalkulace ceny stočného pro rok 2012

Ceník stočného_2011

 

 

 

 

Vyhledat v textu

1. 10. Igor

Zítra: Olívie, Oliver

SMS Infokanál: Zasláním registrační SMS nebo registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.

Odber_SMS_velky.jpg

Naše nejsilnější stromy

Mapa nejsilnějších stromů

Galerie stromů

Exkurze v lese s panem Ferklem

Prohlídka parku ve Štiříně

Oficiální stránka obce Tehov na Facebooku

https://www.facebook.com/Tehov.obec/

http://mas.ricansko.eu/

http://www.laduv-kraj.cz/

http://www.zaprazi.eu/

Diskusní fórum

příspěvků: 310

Návštěvnost stránek

441416